Tallinn kavandab uuringut koostöös puuetega inimeste organisatsioonidega

Abilinnapea Merike Martinsoni juhtimisel toimunud Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosolekul arutati puuetega inimeste vajaduste uuringu läbiviimist koostöös Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja puuetega inimeste organisatsioonidega.

Tallinna Linnavalitsuse arenguteenistus korraldab uuringu, selgitamaks välja puuetega inimeste vajadused, pretensioonid ja ettepanekud, eesmärgiga parandada puuetega inimestele suunatud hoolekandesüsteemi. Probleemiks on puuetega inimesed, eriti lapsed, kelle kohta pole andmeid linnaosavalitsustes ning kelleni ei ulatu info linna pakutavatest teenustest ja toetustest. Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on seda kitsaskohta võimalik parandada eeskätt koostöös perearstidega. Kõne all oli ka praeguse puuetega lastele suunatud ühekordse toetuse muutmine ning riigilt puuetega laste hoiuks eraldatud, ent realiseerimata raha kasutamine muuks otstarbeks.

"Kui linna poolt teist aastat makstav hinnatõusu kompensatsioon puuetega lastele jääb nende vanemate poolt suures osas välja võtmata, siis kaalume määruse muutmist ning selle raha kasutamist näiteks tehniliste abivahendite hankimisel," ütles invakomisjoni juht Merike Martinson. "Kuna aga riigieelarvest eraldatud puuetega laste lapsehoiu raha jääb vastavate lapsehoidjate puudumise tõttu kasutamata, siis kavatseme selle ära kasutada rehabilitatsiooniks, suvelaagriteks ja sanatooriumituusikuteks."

Sügisel korraldab TPIK koos puuetega inimeste organisatsioonidega abivahendeid tutvustava messi, mille raames on Sotsiaal- ja Tervishoiuametil kavas läbi viia infopäev Tallinnas pakutavatest teenustest puuetega inimestele.

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon käib koos neli korda aastas ja sinna kuuluvad Haridus-, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, puuetega inimeste erinevate organisatsioonide ja linnaosavalitsuste esindajad.

Raepress
11. juuni 200

VEEL UUDISEID

02.09.2008
TPIK kutsub puudega inimesi osalema arvutikursustel
21.08.2008
TPIK kutsub osalema linetantsu tundides
25.06.2008
Tegevuskeskus on suletud 07.07.08- 03.08.08
06.06.2008
Valmis viburada liikumispuuetega lastele
04.06.2008
Häirenupusüsteemi laiendatakse ka puuetega inimestele