Häirenupusüsteemi laiendatakse ka puuetega inimestele

Abilinnapea Merike Martinson kohtus Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tegevjuhi Auli Lõokese ja Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Tauno Asujaga arutamaks häirenupu sotsiaalteenuse laiendamise võimalusi liikumispuuetega inimestele.

"Seni vaid üksielavate vanurite puhul rakendatud häirenupusüsteemi vajavad ka liikumispuuetega inimesed, kes abitusse olukorda võivad sattuda," sõnas abilinnapea. "Sügisel käivitab linn süsteemi laienduse ning siis on võimalik võrgustikku lülitada ka üksi elavad puuetega inimesed."

Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit korraldab infopäeva, kus teenust tutvustavad Tallinna Hoolekande Keskus ja Päästeameti häirekeskus, ning selgitab välja esmased abivajajad.

Sotsiaalvalve teenus rakendus Tallinnas mullu tänu SA-le Johanniitide Abi Eestis, kes annetas Tallinnale vastava tehnika ning tagas väljaõppe aparatuuri paigaldamiseks, kokku miljoni krooni ulatuses. Soomes on süsteem toiminud juba 10 aastat ning sellesse on ühendatud rohkem kui 100 000 eakat. Mobiilse häirenupu omaja saab abi olukordades, kus ta ei saa ise liikuda ja abistajatele ust avada: arstiabi, liikumisvõimetus või päästeolukorrad. Tänu korteris paiknevatele valveseadmetele saab abivajaja häirenupu kaudu ööpäev läbi sõnalise kontakti Tallinna abitelefoniga 1345, kelle töötaja edastab teate vastavalt kellaajale ja vajadusele kas linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnale, sotsiaalvalve teenuse osutajale või häirekeskusele, kiirabile, päästeametile. Teenus on tasuta, häirenupuga abi kutsumine maksab kohaliku kõne hinna.

Häirenupud on nüüdseks paigaldatud Mustamäele, Lasnamäele, Nõmmele ja Põhja-Tallinnasse, kokku on süsteemi lülitatud 70 vanurit. Aasta lõpuks kavandatakse Tallinnasse 200 toimivat häirenuppu. Linnaeelarves on selleks eraldatud 1,1 miljonit krooni. Martinsoni sõnul läheb häirenuputeenus kuus inimese kohta maksma umbes 2000 krooni. "Võrreldes hooldekodu kohamaksumusega on see tunduvalt kasulikum, pealgi saab inimene elada omas kodus," ütles abilinnapea. Hiljuti teatas häirenupusüsteemi kasutuselevõtust ka Tartu linn.

Raepress
03.06.2008

VEEL UUDISEID

25.06.2008
Tegevuskeskus on suletud 07.07.08- 03.08.08
11.06.2008
Tallinn kavandab uuringut koostöös puuetega inimeste organisatsioonidega
06.06.2008
Valmis viburada liikumispuuetega lastele
30.05.2008
TPIK infoteatmiku "Abiks puudega inimesele" digitaalne versioon
27.05.2008
Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis infoteatmik „Abiks puudega inimesele”