Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis infoteatmik „Abiks puudega inimesele”


Tallinna Puuetega Inimeste Koda tutvustab 29. mail kell 15 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) uut infoteatmikku "Abiks puudega inimesele", mis on suunatud eeskätt puuetega inimestele ja nende lähedastele.


Teatmikusse on koondatud ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt pakutavatest puuetega inimestele suunatud teenustest ja toetustest. Lisaks leiab teavet Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja tema 21 liikmesorganisatsiooni kohta, mis aitab saavutada kontakti inimestel, kes soovivad liituda puuetega inimeste ühingutega.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja esinaine Tiiu Hermat: "Infomaterjal annab kompaktse ülevaate erinevatest teenustest ja toetustest, mida puudega inimestel on võimalik taotleda. Eeskätt püüame teatmiku abil suurendada nende puudega inimeste teadlikkust, kes ei oma ligipääsu internetis leiduvale infole ja seetõttu ei pruugi oma õigustest ja võimalustest piisavalt teadlik olla, kuna infot uute teenuste ja toetuste kohta tuleb pidevalt juurde."

Parandamaks informatsiooni kättesaadavust venekeelsele elanikkonnale, on lisaks 1400 eestikeelsele trükisele välja antud ka 600 venekeelset eksemplari.

Infoteatmikuga on võimalik tutvuda Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) ja elektroonilisel kujul Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel: www.tallinnakoda.ee
Trükised on saadaval Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning linna erinevates sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuasutustes. Infomaterjali jagatakse erinevatele Tallinnas tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele.

Infomaterjal anti välja Eesti Puuetega Inimeste Fondi/Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekti "Tallinna Puuetega Inimeste Koja koolitus- ja teavitusprojekt" raames.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku ligi 20 000 puudega inimest, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.


Lisainfo:

Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Telefon: 655 4161
Mobiil: 52 56 560
e-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

06.06.2008
Valmis viburada liikumispuuetega lastele
04.06.2008
Häirenupusüsteemi laiendatakse ka puuetega inimestele
30.05.2008
TPIK infoteatmiku "Abiks puudega inimesele" digitaalne versioon
16.05.2008
Tallinna invatakso 10. aastapäeva ettekanded
13.05.2008
22. mail toimub Tegevuskeskuses Kristiine Sotsiaalkeskuse huviringide hooaja lõpukontsert