Puuetega laste esindajad pidasid nõu

Abilinnapea Merike Martinson kutsus kokku puuetega lastega tegelevate asutuste ja organisatsioonide esindajad, et arutada koostöö ning infovahetuse võimalusi.

Kokkutulnud said ülevaate puuetega lastele Tallinna linna poolt pakutavatest teenustest ja toetustest, tutvustasid oma organisatsiooni, kooli ja lasteaia tegevust ning valukohti.
Endiselt on suur vajadus sügava ja raske puudega laste hoidjate järele. Ehkki raha selle teenuse osutamiseks on olemas, pole piisavalt inimesi, kes tahaksid seda rasket tööd teha.
“Viimasel ajal on küll mitmedki lastehoiuga tegelevad asutused hakanud võtma päevahoidu ka puudega lapsi,” ütles abilinnapea Martinson, kes sai äsja sellise meeldiva kogemuse OÜ Väikelaste päevahoid ja OÜ Lapse Heaks külastades.

Arutelu käigus esitati mitmeid probleeme nagu isikliku abistaja ja tugiteenuste vajadus erikoolides, lastelaagrite ja sportimise võimaluste rahastamine, invatranspordi kasutamise mahu suurendamise vajadus jm.
Valusaks riiklikus probleemiks on puudega inimese, sh lapse hooldaja toetuse suurus ning leiti, et ühendused koostöös linnaga peaksid tegema Sotsiaalministeeriumile ettepaneku selle suurendamiseks.

Merike Martinson kavatseb sellised kokkusaamised muuta regulaarseks. “Kogunemine näitas, et kommunikatsioon organisatsioonide vahel on olnud puudulik. Koorus välja mitmeid ettepanekuid koostöö parandamiseks ja ühiselt saaksime rohkem oma puuetega laste heaks ära teha,” ütles Martinson.

Raepress
7. mai 2008

VEEL UUDISEID

16.05.2008
Tallinna invatakso 10. aastapäeva ettekanded
13.05.2008
22. mail toimub Tegevuskeskuses Kristiine Sotsiaalkeskuse huviringide hooaja lõpukontsert
08.05.2008
10. mail toimub Tegevuskeskuses kevadkontsert
06.05.2008
15. mail toimub Tallinna invatakso 10. aastapäeva üritus
06.05.2008
21. mail toimub Tegevuskeskuses klubiõhtu