Tugiisiku koolitus sügava ja raske puudega laste peredele

Lastekaitse Liit koostöös MTÜ-ga Perede ja laste nõuandekeskus korraldab koolituse professionaalsetele tugiisikutele, kes hakkavad teenust osutama peredele, kus kasvab raske ja/või sügava puudega laps/lapsed.

Meie poolt korraldatavale koolitusele on oodatud inimesed Lääne, Põhja ja Ida- Eestist.(SA Dharma korraldab analoogset koolitust Lõuna- Eesti piirkonnas).

Nimetatud tugiisiku töös on põhirõhk lapsevanemate nõustamisel ja juhendamisel, et aidata tagada kõikide pereliikmete eest hoolitsemine ja kõikide (pere) laste heaolu; pereliikmete vaimne tervis ja erivajadusega lapse eest hoolitseva lapsevanema aktiivsus igapäevaelus (väljaspool kodu), lapsevanemate juurdepääs teenustele, mis aitavad kaasa puudega lapse heaolu tagamisele ja lapsevanemate hoolduskoormuse jaotamisele.

Professionaalne tugiisik raske ja sügava puudega lapsega/lastega peredele osutab teenust kohaliku omavalituse korraldusest lähtuvalt. Teenuse osutamise eest tasub kohalik omavalitsus ja teenust vajavate perede osas teeb samuti otsuse kohalik omavalitsus.

NB! Tugiisik ei ole lapsehoidja. Teenus on ennetava iseloomuga ja võib olla suunatud peredele, kes vajavad juhendamist puudega lapse eest hoolitsemisel ja peredele, kes vajavad peale puudega lapse sündi emotsionaalset ja informatiivset toetust, et taastada perekonna normaalne toimimine.

Koolitusega planeeritakse alustada maikuu II- s pooles ja koolitus lõpeb oktoobris-novembris 2008. Planeeritud on eesti keelne ja vene keelne koolitusgrupp (max osavõtjate arv mõlemas grupis 20 inimest).

Koolitused toimuvad Tallinnas ja on osavõtjatele tasuta. Kohalik omavalitsus annab inimesele, kelle koolitusele suunab, kaasa ka soovituskirja. Loodame, et kohalikud omavalitsused tagavad inimestele, keda nad koolitusele suunavad transpordi- ja vajadusel majutuskulude kompenseerimise koolitusel osalemiseks.

Koolitus sisaldab 120 tundi loenguid ja seminare (ehk 15 koolituspäeva, mis on jaotatud kahepäevasteks tsükliteks ). Koolitusel osalenuks loetakse inimest, kes on osaenud 90% ulatuses koolituspäevadest. Uudse praktikana on koolituskavasse planeeritud nn omakogemuse seminarid, kus (oma)kogemusi raske ja /või sügava puudega lapse kasvatamisest jagavad lapsevanemad, kellel on puudega laps ning spetsialistid, kes igapäevaselt töötavad raske ja /või sügava puudega lastega.

NB! Koolitusele registreerumine: marika.ratnik@mail.ee
Palume koolitusel osalejad registreerida hiljemalt 30 aprilliks.
Registreermisvorm

Koolituskava põhjalikum tutvustus saadetakse kõikidele koolitusele registreerujatele (sh ka kohalike omavalitsuste esindajatele) personaalselt.

Lisaks koolituse korraldamisele koostatakse ka teenuse „tugiisik raske ja sügava puudega lapsega/lastega perele” kirjeldus. Teenuse kirjeldus esitatakse hindamiseks Sotsiaalministeeriumile.

Alar Tamm
Lastekaitse Liit

Marika Ratnik
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus

http://www.lastekaitseliit.ee
 
Projekt viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007- 2009” raames.

VEEL UUDISEID

05.05.2008
EPIK teabepäev 27. mail- isikuandmete kaitse ja tugiisiku teenus
05.05.2008
Alates 01. maist muutus invatakso magnetkaartide taotlemise kord
29.04.2008
Kutse 11. mai emadepäeva heategevuskontserdile puudega lastele ja nende peredele
21.04.2008
Hooldusravikohtade järjekorrad Tallinnas on kadumas
16.04.2008
Koolitusseminar puuetega inimestele "Füüsilisest isikust ettevõtja ABC– õigused ja kohustused” 06.05.2008