Põhja-Eesti Pimedate Ühing rajab sotsiaalkeskust nägemispuudega inimestele

Abilinnapea Merike Martinson tutvus Põhja-Eesti Pimedate Ühingu keskuse renoveerimistöödega, mida aitas rahastada ka Tallinna linn.

Tondi 8a asuva Põhja-Eesti Pimedate Ühingu hoone renoveerimise esimese etapi käigus paigaldati majja vesiküttesüsteem, teise etapi käigus renoveeritakse ja soojustatakse fassaad ning vahetatakse välisuksed - aknad, viimase tööna on plaanis rekonstrueerida hoone elektrisüsteem ja asfalteerida territoorium. Äsja lõppenud renoveerimistööd läksid maksma 1,7 miljonit krooni ning Tallinna linna kõrval finantseerisid neid ka Harju Maavalitsus, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus ning Siseministeerium. Hoone renoveerimine on osa projektist Nägemispuudega Inimeste Sotsiaalkeskuse loomiseks Tallinnas.
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmeteks on ligi 600 halva nägemisega ja pimedat inimest, lisaks neile toetajaliikmed.
Ühingu eesmärkideks on kaitsta oma liikmete huve, pakkuda neile erinevaid vaja aja sisustamise võimalusi, toetada liikmeid rehabiliteerimisel ja aidata töö ning hariduse saamisel.
Praegu on nägemispuudega inimestel võimalik keskuses kasutada kohandatud raamatukogu, mängida lauatennist, tantsida, kasutada pimemassööride teenust, õppida arvutit ja keeli.
Tallinna Raepress
04.04.2008

VEEL UUDISEID

24.04.2008
Tugiisiku koolitus sügava ja raske puudega laste peredele
21.04.2008
Hooldusravikohtade järjekorrad Tallinnas on kadumas
16.04.2008
Koolitusseminar puuetega inimestele "Füüsilisest isikust ettevõtja ABC– õigused ja kohustused” 06.05.2008
01.04.2008
Näitus ”Näputööga nägijaks” 09- 26. aprillil Eesti Rahvusraamatukogus
25.03.2008
27. aprillil toimub Tegevuskeskuses spordipäev