Erivajadusega laste koolid vajavad tervishoiutöötajaid

Invakomisjoni istungil arutati rehabilitatsiooniteenuste laiendamist Tallinna erivajadustega õpilaste koolides, et samaaegselt hariduse omandamisega oleks erivajadusega lastel võimalik saada rehabilitatsiooniteenust, ning tervishoiutöötajate vajadust.

Erivajadustega koolide juhid on koos Sotsiaal- ja Tervishoiuameti Päevakeskuse Käo rehabilitatsioonimeeskonnaga loonud ja parandanud rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavust erivajadustega õpilastele, kaasates Käo keskuse spetsialiste teenuste pakkumisel. Koolijuhid on oma kooli eelarvetest leidnud võimalusi kohandada rehabilitatsiooniks õpperuume.
Koolide esindajad tõstsid üles küsimuse koolitervishoiutöötajate ametikohtade rahastamiseks erivajadustega õpilaste koolides. Praegu pole nende laste jaoks lepinguid SA-ga Koolitervishoid ning koolijuhid on sunnitud oma eelarvest leidma võimaluse palgata kasvõi osalise koormusega tervishoiutöötajat.
“Tervishoiuteenuse osutamine erivajadusega laste koolides peab olema tagatud, “ ütles abilinnapea Martinson. Abilinnapea sõnul on üheks võimaluseks koolitervishoiu töötajate finantseerimine SA Koolitervishoid vahenditest, seda enam, et Tallinna linn sihtasutust toetab.

Tallinnas on praegu arvel 1112 puuetega last. Linn katab oma eelarvest neile pakutavaid rehabilitatsiooni-, transpordi-, isikliku abistaja, päeva- ja intervallhoiu ning nõustamisteenust ning toetab koolivaheaja laagreid.

Raepress
12. märts 2008

VEEL UUDISEID

17.03.2008
Abilaekast sai nõu 300 puudega inimest
14.03.2008
Hinnatõusu kompensatsioon on Tallinnas suures osas välja makstud
14.03.2008
Puuetega koolilaste rehabilitatsioon peaks toimuma koolis
06.03.2008
EPIK projekti “Ettevõtlusalaste tugiteenuste arendamine puuetega inimestele” koolitusseminar 18.03.2008
04.03.2008
Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub teabepäevale 26. märtsil