LIIKLUSOHVRITE TOETUSFONDI TEABEPÄEV „Tea oma võimalusi“ 20.02.2008, Endla 59, Tallinnas

KAVA

Kogunemine kell 9.30 – 10.00. Hommikukohv.

10.00 –10.10 Teabepäeva avamine – Liiklusohvrite Toetusfondi nõukogu esimees Robert Antropov

10.10 - 10.40 Millised asjaolud võivad viia liiklusõnnetuseni? – Maanteeameti liiklusohutusosakonna peaspetsialist Toomas Ernits.

10.40 – 11.00 Taastusravi olulisus kannatanute elukvaliteedi parandamiseks või säilitamiseks. Liikumisravi kui üks taastusravi liike -

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Taastusravi Keskuse liikumisravi spetsialist Eve Reheväli.

11.00 – 11.30 Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenus ning nende taotlemise erinevused -

SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse sotsiaaltöötaja Marika Toompuu

11.30 – 11.45 Sotsiaaltöötaja roll kannatanu ja tema lähedaste abistamisel SA Põhja-Eesti

Regionaalhaigla näitel - SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla sotsiaaltöötaja Merike Tennof

11.45 - 12.45 Psühholoogilise nõustamise olulisus kannatanu ja tema lähedaste vaimse

tasakaalu taastamisel – psühholoogiline nõustaja ja psühhoterapeut Külli Roosi

12.45 – 13.15 Lõuna

13.15 – 13.25 Liiklusõnnetus läbi kannatanu silmade – Kaire Kaljurand

13.25 – 13.45 Liiklusõnnetuse tagajärjel liikumispuude saanud inimese kohanemine uue elustiiliga -

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige Tiia Sihver.

13.45 – 14.45 Liiklusõnnetuses kannatanu õigused – vandeadvokaat Andres Aavik

14.45 – 15.45 Isikukahjude hüvitamine liikluskindlustuses – Eesti Liikluskindlustuse Fondi kindlustusdirektor Mait Mölder.

15.45 - 16.00 Kohvipaus

16.00 – 16.45 „Aasta Tegu Liikluses“ preemia üleandmine. Auhinnatseremoonia.


Registreerimine:

Reet Kukk
Liiklusohvrite Toetusfond
53954 694
reet.kukk@lotf.ee

VEEL UUDISEID

27.02.2008
Viipekeele päev 1.märtsil
18.02.2008
TPIK kutsub osalema projektis "Aktiivne puudega inimene"
12.02.2008
Foorum puuetega laste vanematele 27.02.2008
11.02.2008
Põhjala Foorum: Toetav omavalitsus – kas võtmeväärtus puuetega lastele? 05.03.2008
01.02.2008
Pelgurannas avatakse sotsiaalkeskuse filiaal