Puuetega lastele luuakse paremad õpitingimused

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosolekul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses tehti kokkuvõtteid mullusest tööst ning kinnitati tegevuskava käesolevaks aastaks.

Komisjoni mulluse töö tulemusena alustati eluruumide kohandamise standardi koostamist lähtuvalt kurtide ja pimedate vajadustest, linna ühistransporti täiendati vaid madalapõhjaliste sõidukitega, kuhu on paigaldatud häälteatamise seadmed ning hästinähtavad infotablood, ka muudetakse Tallinna veeb puuetega inimestele kättesaadavamaks.

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon eesotsas abilinnapea Merike Martinsoniga keskendub tänavu puuetega laste hariduse ja sotsiaalhoolekande koostööle ning kavandab uuringut erinevate puudeliikide teenuste vajadustest. Merike Martinsoni arvates peavad puuetega lastel olema paremad tingimused õppimiseks, sealhulgas tugiisiku abi, mille finantseerimise on linn võtnud enda kanda. “Peame väga oluliseks vajalike sotsiaalteenuste ja rehabilitatsiooni võimaluste laiendamist puuetega laste koolides,” ütles Martinson. Ettepanek oli luua haridusametis vastavad programmid ning kavas on tutvuda kogemustega Helsingis, kus on selle valdkonnaga tegeldud juba pikka aega.

Invakomisjoni tänavune tegevuskava näeb ette ka infopäeva korraldamise puuetega inimestele suunatud toetustest ja hoolekandest.

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon käib koos neli kuni kuus korda aastas ja sinna kuuluvad Haridus-, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, puuetega inimeste erinevate organisatsioonide ja linnaosavalitsuste esindajad.

Raepress
30. jaanuar 2008

VEEL UUDISEID

11.02.2008
Põhjala Foorum: Toetav omavalitsus – kas võtmeväärtus puuetega lastele? 05.03.2008
01.02.2008
Pelgurannas avatakse sotsiaalkeskuse filiaal
31.01.2008
Merimetsa Tugikeskuse keraamika- ja maalitoa tööde näituse "Puudutus" avamine
25.01.2008
Viiplevate noorte fotonäitus MINA
24.01.2008
Tallinnas saavad sügava puudega täiskasvanud intervallhooldust