Tallinnas saavad sügava puudega täiskasvanud intervallhooldust

Päevakeskus Käo Täiskasvanute keskus pakub intervallhoiu teenust raske ja sügava vaimu-ning liitpuudega täiskasvanutele alates 18. eluaastast.

Teenust osutatakse Päevakeskus Käo Täiskasvanute keskuses Võidujooksu 18 / Pae 37 isikule, kes vajab ööpäevaringset hooldamist ja kõrvalabi. Ühele kliendile on teenus ette nähtud maksimaalselt kolm nädalat aastas, neist suvekuudel kuni kaks nädalat. Korraga võetakse intervallhooldusele kuni viis Tallinna raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega isikut. Vastunäidustuseks on nakkushaigused, statsionaarset ravi vajav haigus või üliagressiivsus, mis on ohtlik töötajatele ja teistele klientidele.

Intervallhooldusele saamiseks tuleb esitada Käo Täiskasvanute keskuse sotsiaaltöötajale avaldus, isikuttõendava dokumendi koopia, rehabilitatsiooniplaan, arstitõend, näidates ära isiku nakkusohtlikkuse ja meditsiinilised erivajadused. Eelnevalt viiakse keskuses läbi intervjuu kliendi erivajaduste täpsustamiseks.

Intervallhoolduse kulud kannab Tallinna linn, omaosalustasu on 125 krooni ööpäevas, sisaldades toitlustuskulusid ja majutust.

Registreerimine: Silvia Looveer tel 672 0696, e-post: silvia@kaokeskus.ee

Raepress
23. jaanuar 2008

VEEL UUDISEID

31.01.2008
Merimetsa Tugikeskuse keraamika- ja maalitoa tööde näituse "Puudutus" avamine
30.01.2008
Puuetega lastele luuakse paremad õpitingimused
25.01.2008
Viiplevate noorte fotonäitus MINA
21.01.2008
Tallinna Puuetega Inimeste Koja 2007.a. tegevuste ülevaade
14.01.2008
Tegevuskeskuses on avatud Eesti Afaasialiidu liikme Eino Pihelgase õlimaalide näitus