2008. aastal tõusevad töötavate puudega inimeste toetused

Riigikogu võttis 19. detsembril 2007 vastu seaduse, millega tõusevad tööealiste puudega inimeste toetused ning muutuvad toetuste määramise tingimused.

Alates järgmisest aastast hakkavad puudega täiskasvanu toetuse asemel kehtima kaks eri toetust - puudega tööealistele inimestele ning puudega eakatele. Tööealiste puuetega inimeste igakuised sotsiaaltoetused tõusevad 30%. Alates 1. oktoobrist hakatakse tööealiste toetust arvutama uutel alustel – lisakulude põhjal on suurem toetus nendel, kelle puue toob kaasa suuremaid kulutusi puudest tingitud takistuste ületamiseks.

Lisandub ka uus toetuse liik – töötamistoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga seotud lisakulutusi. Toetus motiveerib puudega inimesi tööle minema ja annab puuetega töötajatele võrdsemad võimalused, sest puue võib kaasa tuua töötamisel lisakulutusi.

Laste ja eakate toetused ja nende määramise alused jäävad samaks.

Seaduseelnõu eesmärk on kaasajastada tööealiste puudega inimeste sotsiaaltoetuste määramise tingimusi, tõsta tööealiste puudega inimeste toetusi ja motiveerida neid osalema tööturul. Samuti on eesmärk puudega inimeste iseseisev toimetulek.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi rahastatakse riigieelarvest, järgmiseks aastaks on selleks planeeritud üle 693 miljoni krooni.

Lisainfo:

Puudega inimeste organisatsioonid ise välja toonud, et kõige raskem olukord on just tööealistel puudega inimestel, kes saavad töövõimetuspensioni. Sama on kinnitanud ka puuetega inimeste hulgas läbiviidud uuring.

Vastavalt kokkuleppele puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega, tõstetakse puude toetusi etapiti:
* 2006. aastal tõsteti puudega laste toetusi
* järgmisest aastast on tõus tööealistel puudega inimestel.
* eakate toetuste summad on otstarbekam üle anda kohalikele omavalitsustele, kes saavad läheneda inimestele individuaalsemalt ja nende vajadusi täpsemalt katta. Läbirääkimised nendega käivad, see peaks toimuma 2009. aastal.

Puuetega inimeste toetused:

Lapsed

Keskmine puue 1080 kr kuus

Raske ja sügav puue 1260 kr kuus

Tööealised puudega inimesed saavad alates järgmisest aastast

Keskmine puue 260 kr kuus

Raske 560 kr kuus

Sügav 840 kr kuus

Vanaduspensioniealised

Keskmine puue 200 kr kuus

Raske 420 kr kuus

Sügav 640 kr kuus

Hooldajatoetus

3-16-aastase puudega lapse mittetöötavale vanemale 300 kr kuus

16-18-aastase raske puudega lapse mittetöötavale vanemale 240 kr kuus

16-18-aastase sügava puudega lapse mittetöötavale vanemale 400 kr kuus

Puudega vanema toetus 300 kr kuus lapse kohta

Õppetoetus mittetöötavale puudega õppurile kuludokumentide alusel 100-400 kr kuus

Töötamistoetus – alates järgmisest aastast kuni 4000 krooni kolme aasta jooksul kulude alusel

Rehabilitatsioonitoetus kuni 800 kr aastas kulude alusel makstakse asutusele

Täiendkoolitustoetus kuni 9600 krooni 3 aasta jooksul kulude alusel makstakse asutusele

VEEL UUDISEID

09.01.2008
Kombatavate lasteraamatute näitus "Näputööga nägijaks" Tallinna Ülikoolis
07.01.2008
2008. aastal muutuvad puudega inimestele taksotellimuste numbrid
07.01.2008
Tegevuskeskus on suletud 24.12.2007-01.01.2008
07.01.2008
Tallinnal on hea koostöö puuetega inimeste esindusega
07.01.2008
Valmis TPIK taksoteenuse rahulolu uurimus