Linn peab puuetega inimeste hoolekannet oluliseks

Tallinna linnaeelarves on järgmisel aastal puuetega inimeste hoolekandele ette nähtud 45 miljonit krooni, kulutused invatranspordile tõusevad kahe miljoni krooni võrra.

Tallinna linn tagab ligi poole tuhandele puudega inimesele igapäevase transpordi pääsemaks kooli või hoolekandeasutusse, võimaldab transporti tööle ning ravile ja rehabilitatsioonile, selleks kulub linnaeelarvest 14 miljonit krooni.

”Oleme püüdnud tagada puuetega inimestele võimalikult palju liikumisvõimalusi,” ütles abilinnapea Merike Martinson. “Soodustuste hulgas on ka ratastoolibussi taksoteenus 70-le inimesele kuus.”

Puuetega inimeste vajadusi arvestades on linn laiendanud aasta-aastalt isikliku abistaja teenuseid, aitamaks kaasa puuetega inimeste kiiremale rehabiliteerimisele ja tavaellu kaasamisele. Järgmiseks aastaks on linn isikliku abistaja teenusele eraldanud 3,2 miljonit krooni.

Puuetega inimeste päevategevuse ja –hoiuga toetatakse vaimupuudega täiskasvanud isikute päevategevust, selleks on eelarvest eraldatud 19 miljonit krooni. Neli miljonit krooni kulub psüühiliste erivajadustega inimestele. “See võimaldab 310 psüühikahäirega inimesel saada teenuseid, mis toetavad nende edaspidist iseseisvat elu ja toimetulekut ning ennetavad sattumist ööpäevaringsele hooldamisele,” ütles Martinson.


Tallinna Pressiteenistus
29. november 2007

VEEL UUDISEID

07.01.2008
2008. aastal tõusevad töötavate puudega inimeste toetused
07.01.2008
Tallinnal on hea koostöö puuetega inimeste esindusega
07.01.2008
Valmis TPIK taksoteenuse rahulolu uurimus
26.11.2007
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 12. detsembril jõulukontserdile
20.11.2007
Tallinnas tõusevad sotsiaaltoetused