Tallinnas tõusevad sotsiaaltoetused

Tallinna linnavalitsus kavatseb järgmisest aastast tõsta linna eelarvest makstavate nii perekonna sissetulekust sõltuvate kui mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärasid; tõuseb lastega perede toimetulekutoetus, retseptiravimite hüvitus ning hinnatõusu kompensatsioon pensionäridele ja puudega lastele.

Tallinna linnavalitsuse määrusega kinnitatakse 2008. aastal Tallinna linna eelarvest makstavate perekonna sissetulekust sõltuvate ja mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärad ning aruande vorm.
“Lastele toimetuleku tagamiseks makstav perekonna sissetulekust sõltuv toetus tõuseb 65 % ja retseptiravimite ning vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks makstav toetus tõuseb 25 %,” ütles abilinnapea Merike Martinson. “Piirmäära tõstmine 2000 kroonilt 2500 kroonini võimaldab toetada kroonilisi haigeid, ning piirmäära tõstmine lühendab toetuse jõudmise aega abivajajateni ja vähendab linnaosade sotsiaalhoolekande komisjonide töökoormust.”

Võrreldes tänavuste piirmääradega tõstetakse lastele toimetuleku tagamiseks makstava toetuse piirmäära 1200 kroonilt 2000 kroonini ning retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks makstava toetuse piirmäära 2000 kroonilt 2500 kroonile.
Lastega peredele makstava toimetuleku toetuse maksimaalse piirmäära tõstmine on tingitud sellest, et 1200 krooniga aastas on praktiliselt võimatu aidata toimetulekuraskustes lastega peresid. Retseptiravimite ja vaktsineerimise osaliseks hüvitamiseks makstava toetuse piirmäära tõstmine on tingitud ravimite hindade kasvust.
Puudega lapse toetuse ja pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetuse piirmäärasid tõstetakse 700 kroonilt 850 kroonini.

Tallinna pressiteenistus
20. november 2007

VEEL UUDISEID

07.01.2008
Linn peab puuetega inimeste hoolekannet oluliseks
26.11.2007
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 12. detsembril jõulukontserdile
20.11.2007
Avo Veske loodusfotode näitus Tegevuskeskuses
19.11.2007
ELIL infotund 23.11.2007 "Mida uut toovad 2008.a. seadusemuudatused puuetega inimestele?"
06.11.2007
Tallinn kavandab turismimarsruute liikumisraskustega inimestele