ELIL infotund 23.11.2007 "Mida uut toovad 2008.a. seadusemuudatused puuetega inimestele?"

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit kutsub teid kõiki infotunnile

"Mida uut toovad 2008.a. seadusemuudatused puuetega inimestele?"

Infotund toimub reedel, 23.11.2007 Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis Endla 59 algusega kell 15.

Nõusoleku meie küsimustele vastama tulla on andnud Sotsiaalministeeriumi kõige pädevamad inimesed:

Riho Rahuoja, sotsiaalministeeriumi perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler
Merle Malvet, sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja
Anne Rähn, hoolekande osakonna nõunik

Meenutuseks:
järgmisest aastast jõustub muudatustega Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (PISTS) ja jätkub töö Sotsiaalhoolekande seadusega.
Viimases kirjutatakse lahti mitmete teenuste (invatransport, isikliku abistaja teenus, eluruumi kohandamise teenus jmt) sisu ja töötatakse välja miinimumnõuded teenustele. See peaks tagama teenuse ühetaolisuse üle Eesti.

Oktoobri algul oli PISTSi-teemal infotund - kuid paljud asjad olid toona veel otsustamata ja mitmed küsimused jäid seepärast konkreetse vastuseta. Nüüd, ligi kaks kuud hiljem on otsused tehtud ja seekord peaksime saama oma küsimustele ammendavad vastused.

Mille vastu põhiliselt huvi tunti:
Mida kujutab tööealistele mõeldud töötamise toetus ja kuidas seda makstakse?
Tööealistele puude ja toetuse määramine läheb teistele alustele alates 01.10.2008. Milles erinevused seisnevad?
Kas pensioniealistele mõeldud puudetoetuste maksmise jätkamine riigi poolt on ajutine?
Miks eakate puudetoetused ei suurene?
Mis ajast planeeritakse eakad KOVile üle anda? Miks see vajalik on?
Miks säilib lapsevanemale, kes on oma puudega lapsele hooldajaks määratud, töötamise keeld?
Jne
See on nüüd koht, kus tuleb küsida kõike, mis sel teemal on hinge vaevama jäänud.

Olete oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja küsima!

Lugupidamisega

Auli Lõoke,
ELIL tegevjuht
6720223, 5293144

VEEL UUDISEID

26.11.2007
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 12. detsembril jõulukontserdile
20.11.2007
Avo Veske loodusfotode näitus Tegevuskeskuses
20.11.2007
Tallinnas tõusevad sotsiaaltoetused
06.11.2007
Tallinn kavandab turismimarsruute liikumisraskustega inimestele
05.11.2007
Keskraamatukogus avatakse Puuetega Noorte Keskuse “Juks” näitus