Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal- Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Peaeesmärgi “Kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused elada inimväärikat ja turvalist elu” täitmise mõõdikuks oli 2006. aastal elanike rahuolu teenusega vähemalt 70% ulatuses. Positiivseid hinnanguid saadi 80% ulatuses. Eakatele ja puuetega inimestele ning väikelastega peredele valmivate korterite planeeritav arv oli 50. 2006. aastal valmis 11 invakorterit, 12 ellusuunatutele ja 2 toetatud elamise korterit. Öömajade ja varjupaikade kohtade arvu kasvuks oli planeeritud 290 kohta. Vajadus öömajade/varjupaikade kohtade arvu suurendamise järele on vähenenud seoses sotsiaalmajutusüksuste töölerakendumisega. Kvaliteetse üldhooldekodu- ja koduhooldusteenuse saajate arvuks oli planeeritud 750, tegelik täitmine oli 822 inimest. Vaimupuudega isikutele mõeldud teenuste saajate arvuks oli planeeritud 200. Tugiisikuteenust saavate laste arvuks oli 2006. aastal planeeritud 100. Vabatahtlikke tugiisikuid on raske leida ja professionaalsete tugiisikute projekt käivitub alles 2007. aastal.

“Võimalused eakatele ja puuetega inimestele päevategevuse (sh töötamise)” mõõdiku täitmiseks planeeriti eakate päevakeskuste kohtade arvu juurdekasv 3400 inimesele, tegelik täitmine oli 9623 inimest. Lastepäevakeskuste teenuste saajaid planeeriti 2006. aastal 300. Tallinna Perekeskus avati 1. juunil 2006. aastal.

Eesmärgi “Avahooldusteenused psüühiliste erivajadustega inimestele” täitmiseks seati kriteeriumiks teenust saavate isikute arv 2006. aastal 300, tegelik täitmine oli 310 isikut. Psühhosotsiaalset nõustamist saavate klientide arvuks planeeriti 200. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saavaid käitumishäirega lapsi oli 2006. aastal planeeritud 10. Tegelikku teenust osutati 25 lapsele. Sotsiaalse rehabilitatsiooni kohti noortele rasedatele ja emadele vastsündinutega planeeriti 10. Läbi on viidud 2 rahvusvahelist koolitust keskuse töö planeerimise ja läbiviimise küsimustes. Praegu jätkub sobivate ruumide leidmine.

Narkosõltlaste asendus- ja võõrutusravi ning rehabilitatsiooni eesmärgi täitmise mõõdikuks seati asendus- ja võõrutusravi tarbeks loodavaid keskusi 4 tk. Keskused on loodud SA Tallinna Lastehaigla, AS Lääne-Tallinna Haigla juurde ja AIDS-i Tugikeskuse juurde. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid saavate sõltuvushäiretega laste arvuks oli planeeritud 44. Statsionaarsete nõustamispunktide (4) ja mobiilsete nõustamispunktide arv (3) oli planeeritult kokku 7. Nõustamispunktid on loodud järgmiste asutuste juurde: SA Tallinna Lastehaigla, AS Lääne-Tallinna Haigla, AIDSi Tugikeskus, Kaksikdiagnoosiga patsientide nõustamiskeskus, Magasini tn nõustamiskeskus, AIDSi Tugikeskus, Convictus, MTÜ Eluliin, süstlavahetusbuss alustas 2007. aastal.

Allikas: Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal


VEEL UUDISEID

27.09.2007
Puudega lapsed saavad linnalt ühekordset toetust
26.09.2007
Tallinna Invaspordiühingu pressiteade: Liikumispuudega inimeste sportimisvõimalustest Tallinnas
25.09.2007
Kutse Eeva Laitineni fotonäituse KUUPUU avamisele 1. oktoobril
21.09.2007
Kutse infotunnile "Mis hakkab juhtuma puuetega inimeste sotsiaaltoetustega aastal 2008?" 03.10.2007
18.09.2007
29. septembril toimub Tallinnas rahvusvahelisele kurtide päevale pühendatud marss ja avalik koosolek