Tallinna ühistransport

TPIK kodulehele on lisatud info puuetega inimestele Tallinna ühistranspordi kasutamise kohta:
Abiks puudega inimesele- Tallinna ühistransport

Alates 01.07.2007 on tasuta sõidu õigus Tallinna ühistranspordis raske nägemispuudega inimesel, tema saatjal ning nägemispuudega inimest saatval juhtkoeral.

Tallinna Linnavolikogu määrus 14.12.2006 nr. 73, „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad”:

Tasuta sõidu õigus on:

  • puudega lapsel;
  • sügava puudega 16‑aastasel ja vanemal isikul;
  • puudega lapse saatjal;
  • sügava puudega isiku saatjal;
  • raske nägemispuudega isikul;
  • raske nägemispuudega isiku saatjal;
  • nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral;

Soodustalongi, soodushinnaga sõidu- või ühiskaardi kasutamise õigus on:

  • raske või keskmise puudega 16‑aastasel või vanemal isikul;

Puudega inimestel on sõidusoodustuste õigust tõendavateks dokumentideks vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos isikut tõendava dokumendiga.

Vaata lähemalt: Tallinna Linnavolikogu määrus 14.12.2006 nr. 73, „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad”

Vaata lähemalt: Tallinna ühistransport

VEEL UUDISEID

24.09.2007
Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal- Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
21.09.2007
Kutse infotunnile "Mis hakkab juhtuma puuetega inimeste sotsiaaltoetustega aastal 2008?" 03.10.2007
18.09.2007
29. septembril toimub Tallinnas rahvusvahelisele kurtide päevale pühendatud marss ja avalik koosolek
10.09.2007
Laagna koolis ühendatakse haridus ja hoolekanne
03.09.2007
Kodukohandustoetus Tallinna Kesklinna klientidele