Laagna koolis ühendatakse haridus ja hoolekanne

7. september 2007

Abilinnapea Merike Martinson külastas põhjalikku renoveerimist lõpetavat Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, kus lisaks koolitööle hakkab lähiajal toimuma ka erihoolt vajavate laste rehabilitatsioon.

25 aasta eest lasteaiana loodud asutus on praeguseks kasvanud põhiharidust andvaks kooliks. Tegemist on haridusasutusega, mis koondab endasse nii tavalised kui puuetega lapsed, kes vajavad erihoolt ja –tingimusi. Lasteaiast välja kasvavad lapsed saavad harjumuspärases keskkonnas koolitööd alustada, loodud on õpivõimalused liikumis- ja liitpuudega lastega. “Oleme püüdnud viimase aasta jooksul asutuse arendamist maksimaalselt toetada,” ütles abilinnapea Merike Martinson. “7,5 miljonit krooni maksva remondi käigus saab muuhulgas korda ka seni kasutamata bassein, mis on erivajadustega lastele hädavajalik, ka oleme leidnud linnaeelarves raha abiõpetajate kohtade loomiseks.” Et teha erivajadustega laste ja nende vanemate elu mugavamaks, hakkab kool koostöös Käo keskusega pakkuma rehabilitatsiooni, sh ravivõimlemist, massazi, füsioteraapiat jm.

Laagna koolis õpib praegu 31 õpilast, lasteaias, kus on ka tavarühmad, käib 110 last.

Tallinnas on praegu arvel 1112 puuetega last. Linn katab oma eelarvest neile pakutavaid rehabilitatsiooni-, transpordi-, isikliku abistaja, päeva- ja intervallhoiu ning nõustamisteenust ning toetab koolivaheaja laagreid.

Allikas: Tallinna Pressiteenistus

VEEL UUDISEID

21.09.2007
Kutse infotunnile "Mis hakkab juhtuma puuetega inimeste sotsiaaltoetustega aastal 2008?" 03.10.2007
18.09.2007
29. septembril toimub Tallinnas rahvusvahelisele kurtide päevale pühendatud marss ja avalik koosolek
17.09.2007
Tallinna ühistransport
03.09.2007
Kodukohandustoetus Tallinna Kesklinna klientidele
31.08.2007
TPIK astus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeks