Teatritoetust saavad lisaks pensionäridele ka teised vähekindlustatud

22. august 2007

Tallinna linnavalitsus kinnitas sotsiaaltoetuste muudatuse, mis annab lisaks eakatele ka lastega peredele ja puuetega isikutele võimaluse teatripiletihüvitist taotleda.

Teatripiletitoetust makstakse perekonna sissetulekust sõltuva toetusena. Teatripiletite maksumuse osalise hüvitamise toetuse maksimaalseks piirmääraks ühe isiku kohta on 500 krooni aastas.

„Sotsiaalhoolekande põhimõtteks on toetada inimesi, kes meie tähelepanu ja abi kõige rohkem vajavad,” ütles abilinnapea Merike Martinson. “Arvame, et teatripiletite maksumust peame lisaks vanuritele hüvitama ka puuetega inimestele ja lastega peredele.”

2007. aasta linna esimese lisaeelarvega on linnaosadele perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste maksmiseks täiendavalt eraldatud ligi 2,4 miljonit krooni. See summa sisaldab ka teatripiletite osalise maksumuse hüvitamiseks ette nähtud vahendeid.

VEEL UUDISEID

29.08.2007
Olete oodatud Tegevuskeskuses toimuvatele linetantsu tundidesse alates 03.09.07
24.08.2007
Tallinnas elavate puuetega inimeste statistika seisuga 01.07.2007
23.08.2007
Tegevuskeskuses on avatud Soome Iseseisva Elu Keskuse Kynnys Ry kunstiringi näitus
14.08.2007
TPIK kutsub puudega inimesi osalema aktiviseerimiskursustel
14.08.2007
TPIK kutsub puuetega inimesi osalema arvutikursustel