TPIK kutsub puudega inimesi osalema aktiviseerimiskursustel

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) algavad septembrist tasuta kolmekuulised koolitused puuetega inimestele- nädalas kaks 4- tunnist koolituspäeva.

Komplekteeritakse kaks rühma (eesti ja vene)- kokku 24 osalejat.

Aktiviseerimiskursuste eesmärk:
Võimaldada paremini ennast tundma õppida, parandada üldisi suhtlemis- ja toimetulekuoskusi, õpetada praktilisi oskusi info otsimisel ning edasiste õppimis- ja töövõimaluste leidmisel, jne. Kursustel tutvustatakse õppimis- ja täiendkoolituse võimalusi, käiakse koos kultuuriüritustel, ekskursioonidel ja looduses.

Kursused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Liikumisraskustega inimestele tagame invatranspordi koolitustele.

Tule õpi kasulikku ja leia uusi sõpru!


Koolitustele registreerumine on alanud: tel 6564048, 55672585 või
e-posti teel: kylli@samm.ee

VEEL UUDISEID

23.08.2007
Tegevuskeskuses on avatud Soome Iseseisva Elu Keskuse Kynnys Ry kunstiringi näitus
22.08.2007
Teatritoetust saavad lisaks pensionäridele ka teised vähekindlustatud
14.08.2007
TPIK kutsub puuetega inimesi osalema arvutikursustel
06.08.2007
Linn eraldas pool miljonit korterite kohandamiseks
02.07.2007
Puudega lapse vanem saab linna kaudu lapsehoiutoetust