Puudega lapse vanem saab linna kaudu lapsehoiutoetust

Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade kaudu saavad raske ja sügava puudega lapse vanemad, eestkostjad või hooldajad sellest aastast taotleda riigi rahastatavat lapsehoiutoetust

2007. aastal saab kuni 18- aastaseks saamiseni iga raske ja sügava puudega laps, kelle rehabilitatsiooniplaanis on kirjas hooldusteenuste vajadus, kasutada lapsehoiuteenust kokku 120 tunni ulatuses hinnaga 21 krooni ja 50 senti ühes tunnis. Kui teenuse tegelik hind on kõrgem, katab lapsevanem ülejäänud osa omast taskust. Lapsehoiuteenus võimaldab raske ja sügava puudega lapse vanemal saada veidi puhkust ja lapse hoidmisest vaba aega kasutada oma huvides.

Lapsehoiuteenuse osutaja, kellel peab olema tegevusluba, otsib lapsevanem ise. Seejärel tuleb oma elukohajärgses sotsiaalhoolekande osakonnas täita vastav taotlus. Taotluse vormi leiab ka Elektroonilisest Riigi Teatajast aadressil:

https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=print&id=12796764

Sotsiaalhoolekande osakonda tuleb kaasa võtta lapse isikut tõendav dokument, lapse rehabilitatsiooniplaan, arstliku ekspertiisi komisjoni otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta ja eestkostel või perekonnas hooldusel oleva lapse puhul eestkostjaks määramise otsus või perekonnas hooldamise leping. Pärast taotluse ja vajalike dokumentide saamist otsustab sotsiaalhoolekande osakond lepingu sõlmimise teenuse osutajaga.

VEEL UUDISEID

14.08.2007
TPIK kutsub puuetega inimesi osalema arvutikursustel
14.08.2007
TPIK kutsub puudega inimesi osalema aktiviseerimiskursustel
06.08.2007
Linn eraldas pool miljonit korterite kohandamiseks
21.06.2007
TPIK projekt „ Uuenduslikud kommunikatsioonimeetodid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas“
21.06.2007
Tegevuskeskus on suletud 06.07.07- 05.08.07