TPIK projekt „ Uuenduslikud kommunikatsioonimeetodid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas“

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetas sotsiaal- ja haridusvaldkonnas tegutsevaid MTÜ-sid, kes soovivad kasutada intuitiivpedagoogikat oma töös. Projekti koostööpartnerid on Tallinna Puuetega Inimeste Koda ( rahastuse taotleja), HKS Meelespea ( Tallinna Waldorfkooli omanik), Tartu Waldorfkooli Selts, Põlva Väikekooli Selts, Stödföreningen för Solvikskolan.

Projekti raames on võimalus 33 sotsiaal- ja haridusvaldkonnas töötaval inimesel osaleda 7 päevasel koolitusel Rootsis, Solvik- koolis, kus õpitakse kasutama intuitiivpedagoogikat oma igapäevatöös.

Eestis toimub 17. augustil intuitiivpedagoogikat tutvustav seminar ja 18. augustil kohtuvad autistlike laste pered, õpetajad, kasvatajad, et vahetada kogemusi kuidas kasutada intuitiivpedagoogika võimalusi selles valdkonnas.

Seminar toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59. Seminari kava täpsustamisel.

Info koolitustel osalejale:

Tere intuitiivpedagoogika sõbrad!

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetas sotsiaal- ja haridusvaldkonnas tegutsevaid MTÜ-sid, kes soovivad kasutada intuitiivpedagoogikat oma töös. Projekti koostööpartnerid on Tallinna Puuetega Inimeste Koda ( rahastuse taotleja), HKS Meelespea ( Tallinna Waldorfkooli omanik), Tartu Waldorfkooli Selts, Põlva Väikekooli Selts, Stödföreningen för Solvikskolan

Toetatakse meie rühma 7 päevast kursust suvel ja 2 päevast kohtumist Tallinnas.
Kantakse osaliselt meie toidukulud 17 886 DKK ( taani krooni)st 35 772 EKK, koolituskulud 15 070 DKK st 30 140 EEK. Raha kantakse Solvikskolanile pärast nendepoolset arve esitamist.
Osaliselt kantakse sõidukulud.

Meie omaosalus:
Nendel, kes sõidavad laevaga, on omaosalus 500 Eesti krooni. Piletid ostame arvega. Omaosalus palun kandke MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Meelespea arvele nr 332099100003 Sampo pank. Märkige juurde: Rootsi koolitus!!! Palun kandke kindlasti enne sõitu.
Need, kes kasutavad lennukit, kompenseerime piletite alusel.
Kohapealse transpordi kompenseerime piletite alusel.
Kes soovivad minna autoga, palun võtke ühendust ja arutame, kuidas ja palju kuludest katame.

Toidu omaosalus 315 Eesti krooni 7 päeva eest ja kogume Järnas. See summa võib veidi suureneda, ei tea täpseid hindu veel. Selle raha eest ostame Eestist hommikusöökideks toidu ja rootslased palusid, et võtaksime kaasa küpsiseid.
Kui keegi Tallinna inimestest tahaks appi tulla, andke teada.

17. mail kohtusid Rosmal projektis osalevate MTÜ- de esindajad ja otsustasime, et
18. augustil toimub kohtumine, kus teeme kokkuvõtte suvisest koolitusest ja jagame oma kogemusi. Kes soovib selle kohtumise korraldamisest osa võtta, palun andke teada.
18. augustil kogunevad pered, kellel laps autist. Oodatud on ka sotsiaaltöötajad, kasvatajad, õpetajad.

Küsige julgelt tel: 55672585

Kaunist suve ja kohtumiseni!
Külli Urb

VEEL UUDISEID

06.08.2007
Linn eraldas pool miljonit korterite kohandamiseks
02.07.2007
Puudega lapse vanem saab linna kaudu lapsehoiutoetust
21.06.2007
Tegevuskeskus on suletud 06.07.07- 05.08.07
31.05.2007
Parandatakse info kättesaadavust puuetega inimestele
25.05.2007
Kutse rehabilitatsiooniteenuse alasele teabepäevale 07.06.07