Parandatakse info kättesaadavust puuetega inimestele

Tallinna Pressiteenistus
30. mai 2007

Tallinna invakomisjon eesotsas abilinnapea Merike Martinsoniga arutas koos linnavalitsuse teabeosakonna spetsialistidega informatsiooni kättesaadavust Tallinna puuetega inimestele

Uuringufirma FocusIT põhjalik uurimus “ E-teenuseid kasutavate ja mittekasutavate puuetega tallinlaste vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine ning arvamuste- hinnangute kaardistamine” näitas, et info kättesaadavus on suureks probleemiks ning muutmist vajab ka Tallinna kodulehekülg.

Koosolekul otsustati, et koos Põhja-Eesti Pimedate Ühingu esindajate, e-teenuste ja IT-spetsialistidega moodustatakse töögrupp linna veebilehe info kättesaadavuse parandamiseks nägemispuuetega inimestele, samuti kasutada rohkem puuetega inimeste erinevaid organisatsioone toetuste taotlemise võimaluste teavitamiseks.

“Arvutikoolitused puuetega inimestele on seni toimunud sponsorite toel, kuid seda tegevust peaks tulevikus toetama ka linn, sest just arvuti on puuetega inimestele sageli ukseks ellu,” ütles Merike Martinson.

VEEL UUDISEID

02.07.2007
Puudega lapse vanem saab linna kaudu lapsehoiutoetust
21.06.2007
Tegevuskeskus on suletud 06.07.07- 05.08.07
21.06.2007
TPIK projekt „ Uuenduslikud kommunikatsioonimeetodid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas“
25.05.2007
Kutse rehabilitatsiooniteenuse alasele teabepäevale 07.06.07
17.05.2007
Pressiteade: Tallinna Puuetega Inimeste Koda sai Microsoft Eestilt suure annetuse