Kutse rehabilitatsiooniteenuse alasele teabepäevale 07.06.07

EELTEADE

RAK meetme 1.3. „Võrdsed võimalused tööturul" projekti „Puudega inimene tööturule rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega ( PITRA 2)" raames korraldab Tervise Arengu Instituut *7. juunil 2007* kell * 11.00*
*Tervise Arengu Instituudis* Hiiu 42 Tallinna teabepäeva.
Teabepäeva eesmärgiks on tutvustada rehabilitatsiooniteenuste toimimise süsteemi (eelhindamine, otsustamine, rehabilitatsioonile suunamine ja teenuste/programmide osutamine) ning rääkida Tallinnas toimuma hakkavast süsteemi piloteerimisest ja sellele eelnevast koolitusest.

PROGRAMM

11.00 -11.05 - Teabepäeva avamine (Piret Tamme)
11.05 -11.25 - Ülevaade projektist PITRA. Rehabilitatsiooni olemus ja
ootused sellele (Külli Roht).
11.25 -11.55 - Eelhindamine: eesmärk, protsess, riskid (Karin Hanga)
11.55 - 12.25 - Kesktasandi otsustamine, suunamine teenusele,
rehabilitatsiooni asutuse tegevused (Sirlis Sõmer)
12.25 - 12.40 - Rahade liikumine, hindade kujunemine jm rahastus
-kuidas selleni saame jõuda (Vello Vengerfeldt)

*12.40 - 13.45 - Lõuna*

13.45 - 14.15 - Rehabilitatsiooniteenus puudespetsiifikast lähtuvalt
(Triin Vana)
14.15 - 14.25 – Ülevaade koolitusest ja piloteerimisest (Piret Tamme)
14.25 - 14.45 - Arutelu, küsimused.

Ootame kõiki huvilisi teabepäevale, kuid eelnevalt palume registreeruda:
kas maili teel: piret.tamme@tai.ee või telefonil: 6593925


Lugupidamisega,

Piret Tamme

koolitus- ja teabekeskuse juhataja

Tervise Arengu Instituut

Hiiu 42 Tallinn

6593925

VEEL UUDISEID

21.06.2007
Tegevuskeskus on suletud 06.07.07- 05.08.07
21.06.2007
TPIK projekt „ Uuenduslikud kommunikatsioonimeetodid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas“
31.05.2007
Parandatakse info kättesaadavust puuetega inimestele
17.05.2007
Pressiteade: Tallinna Puuetega Inimeste Koda sai Microsoft Eestilt suure annetuse
15.05.2007
Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab 10. aastapäeva konverentsiga