Puuetega laste haridus vajab sotsiaalhoolekande toetust

Tallinna pressiteenistus
26. aprill 2007

Tallinna Vaimse Tervise Keskuses toimunud linna invakomisjoni koosolekul kinnitati komisjoni tänavune tegevuskava ning määratleti eelseisvad olulisemad töösuunad.

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon eesotsas abilinnapea Merike Martinsoniga keskendub tänavu puuetega laste hariduse ja sotsiaalhoolekande koostööle ning elamispindade kohandamisele vastavalt puuetega inimeste vajadustele.

Martinsoni sõnul peavad puuetega lastel olema tingimused õppimiseks tavakoolis, sealhulgas tugiisiku abi, mille finantseerimise võtab linn enda kanda, samuti rehabilitatsioonivõimalused. “Koostöös Teadus- ja Haridusministeeriumiga taotleme koolide juurde vastavate õpilaskodude loomist, ” ütles Martinson.
Abilinnapea sõnul on kavas koos Elamumajandusametiga kohaldada rohkem kortereid puuetega inimeste vajadusi arvestades ning edaspidi likvideerida kohandatud munitsiaal- või sotsiaalkorterit taotlevate liikumispuuetega inimeste järjekord.

Invakomisjoni tegevuskava näeb ette ka info ja nõustamise kättesaadavuse parandamise ning uute spordi, kultuuri ja vaba aja veetmise võimaluste loomise.
Mullu valmis väga vajalik infoportaal puuetega inimeste ligipääsetavusest avalikus linnaruumis ning suur edasiminek oli ühistranspordi korralduses.

Abilinnapea Jaanus Mutli sõnul soovib linn, et nägemispuudega inimestel oleks ühistranspordiga mugav sõita. “Näiteks on kõik mullu soetatud 15 uut bussi varustatud häälteatamise seadmetega ja selgete infotabloodega. Tahame, et tulevikus oleks need seadmed olemas kõigis linna ühistranspordivahendites,” ütles Mutli.

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon käib koos neli korda aastas ja sinna kuuluvad Haridus-, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, puuetega inimeste erinevate organisatsioonide ja linnaosavalitsuste esindajad.

VEEL UUDISEID

25.05.2007
Kutse rehabilitatsiooniteenuse alasele teabepäevale 07.06.07
17.05.2007
Pressiteade: Tallinna Puuetega Inimeste Koda sai Microsoft Eestilt suure annetuse
15.05.2007
Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab 10. aastapäeva konverentsiga
28.03.2007
SPORDIPÄEV 22.04.07 kell 12
23.03.2007
TPIK 21.03.07 toimunud infotunni ettekanded