Avalik kiri Tallinna linnavõimu esindajatele

Austatud Tallinna linnapea Jüri Ratas
Austatud Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Austatud Põhja-Tallinna linnaosa vanem Vilja Savisaar


Pöördume Teie poole Tallinna liikumispuudega inimeste nimel, kes ägedalt protesteerivad Tallinna Linnavalitsuse otsuse vastu eraldada Ankru tn 1-32 invakorter mittepuudega inimesele.

Järgmise linnavolikogu istungil 08.03.2007 on taas päevakorras otsuse eelnõu „Eluruumide üürile andmine aadressil Ankru tn 1 korter 32”. Kahel korral on küsimus istungi päevakorrast avalikkuse ja volikogu opositsioonifraktsioonide survel maha võetud. Ilmselgelt soovib Keskerakonna fraktsioon, kel on volikogus häälteenamus, lükata otsustava hääletamise korteri saatuse üle peale Riigikogu valimisi, kui see enam valimistulemusi mõjutada ei saa.

Teie võimuses on sügavalt ebaeetiline ja ebaõiglane otsus ära hoida.

Tuletame meelde: munitsipaalmajas Ankru tn 1, mis valmis 2000. aastal, kohandati 12 korterit liikumispuudega inimestele. Kohandatud korterid on palju kallimad tavakorteritest, kuna vajavad erisisustust. Toona otsustati, et korteri vabanemisel antakse see samast linnaosast järjekorras olevale liikumispuudega inimesele, kust oli pärit eelmine üürnik. Peale senise üürniku surma taotles korterit mitu liikumispuudega inimest nii Lasnamäe linnaosast kui ka teistest linnaosadest. Lõpuks selgus, et korter on 06.10.2006 üle antud Põhja-Tallinna linnaosa valitsusele. Invakorteri ametlikus järjekorras on praegu 11 inimest.

Küsime:
Miks rikutakse kokkulepet ja tahetakse kohandatud korter eraldada mittepuudega inimesele?
Miks lülitati invakorter hr Saarsele pakutavate korterite nimistusse, teades, et ratastoolikasutajatele kohandatud kortereid, mis on iseseisva toimetuleku vältimatuks tingimuseks, niigi napib?
Kui Ankru 1-32 kohandatud korteris elanud liikumispuudega üürnik poleks surnud, kas siis oleks kohtuotsus represseeritule korteri leidmiseks täitmata jäänud?

Juhime tähelepanu: otsusega luuakse eriti ohtlik pretsedent, mis annab puudega linnakodanikele hoiatava signaali linnavõimude suhtumisest nendesse, kes vajavad juba Eesti Vabariigi Põhiseaduse järgi riigi ja omavalitsuste erilist hoolt ja tähelepanu.

Austatud linnavõimu esindajad, Teist sõltub, kas sünnib absurdne otsus või ei. Tahame loota, et õiglane meel võidab ja invakorter eraldatakse liikumisraskustega inimesele. Vastupidise otsuse võtavad puuetega inimesed vastu protestiaktsioonidega volikogu maja ees.

01.03.2007

Lugupidamisega

Mati Mugur, 5103235
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu juhatuse esimees

Auli Lõoke, 5293144
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

Tauno Asuja, 5256560
Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

VEEL UUDISEID

23.03.2007
TPIK 21.03.07 toimunud infotunni ettekanded
12.03.2007
TPIK kutsub infotunnile 21.03.2007 kell 15
08.03.2007
TLIÜ, TPIK ja ELIL pressiteade: Tallinna Linnavalitsus jätab Ankru tänava invakorteri liikumispuudega inimesele
22.02.2007
TLIÜ, ELIL ja TPIK pressiteade: Liikumispuudega inimestelt tahetakse ära võtta korterit
07.02.2007
AKTIVISEERIMISKURSUSED PUUETEGA INIMESTELE