TLIÜ, ELIL ja TPIK pressiteade: Liikumispuudega inimestelt tahetakse ära võtta korterit

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ja Tallinna Puuetega Inimeste Koja pressiteade:

21.02.2007

Liikumispuudega inimestelt tahetakse ära võtta korterit

Homme, 22. veebruaril toimub Tallinna Linnavolikogu istung, mille päevakorra 21. punktina käsitletakse liikumispuudega inimestele mõeldud kohandatud eluruumi üürile andmist mittepuudega inimesele aadressil Ankru tn 1.

Hetkel on volikogus korteri eraldamise poolt mittepuudega inimesele ainult Keskerakonna fraktsioon.

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ja Tallinna Puuetega Inimeste Koda juhivad volikogu Keskerakonna fraktsiooni esindajate tähelepanu Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 28le, mis sätestab, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Kindlasti on mittepuudega inimesele elamispinna leidmine kergem, kui neile, kelle korter peab olema vastavalt puudele kohandatud.
Puuetega inimeste organisatsioonid teevad ettepaneku eraldada Ankru tn 1 kohandatud korter liikumispuudega inimesele. Hetkel on invakorteri järjekorras 11 liikumisraskustega inimest.

Tauno Asuja, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht: „Tallinna linnavolikogu otsus annab linnakodanikele signaali volikogu liikmete suhtumisest nendesse, kes vajavad oma linnavõimu erilist hoolt ja tähelepanu.”

Lisainfo:
Mati Mugur, 5103235
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu juhatuse esimees

Auli Lõoke, 5293144
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

Tauno Asuja, 5256560
Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

VEEL UUDISEID

12.03.2007
TPIK kutsub infotunnile 21.03.2007 kell 15
08.03.2007
TLIÜ, TPIK ja ELIL pressiteade: Tallinna Linnavalitsus jätab Ankru tänava invakorteri liikumispuudega inimesele
02.03.2007
Avalik kiri Tallinna linnavõimu esindajatele
07.02.2007
AKTIVISEERIMISKURSUSED PUUETEGA INIMESTELE
06.02.2007
TPIK ja ELIL pressiteade: Tallinna Linnavalitsus lõi ohtliku pretsedendi