Tallinna linna uus toetus- hinnatõusu kompenseerimine puuetega lastele

Tallinna linna 2007 a. eelarves on toetus- hinnatõusu kompenseerimine puuetega lastele.
Tegemist on perekonna sissetulekust mittesõltuva toetusega.
Toetus ei laeku lapsevanema või eestkostja pangaarvele automaatselt.
Toetuse saamiseks peab lapsevanem või eestkostja esitama vastava avalduse ning lapse dokumendid (sünnitunnistuse, puude raskusastme tõendi )elukohajärgsele sotsiaalhoolekade osakonnale).

Alus: Tallinna linna volikogu määrus nr 13 10.02.2005 lisa 2 punkt 3.5 5
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=99521

Info edastas:

Kerti Kollom Seidelberg
Tallinna Sotsiaal-ja tervishoiuamet
Vanemspetsialist

VEEL UUDISEID

22.02.2007
TLIÜ, ELIL ja TPIK pressiteade: Liikumispuudega inimestelt tahetakse ära võtta korterit
07.02.2007
AKTIVISEERIMISKURSUSED PUUETEGA INIMESTELE
06.02.2007
TPIK ja ELIL pressiteade: Tallinna Linnavalitsus lõi ohtliku pretsedendi
05.01.2007
Avati Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106
21.12.2006
Alates 02.01.2007 alustab tööd nõuande- ja usaldustelefon "Abilaegas"