TPIK artikkel „Kuidas rakendada kaasamise hea tava Tallinnas?“

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldas 27. novembril kodanikupäeva raames ümarlaua „Kuidas rakendada kaasamise hea tava Tallinnas?“

Mikko Lagerspetz on „Kodanikuühiskonna lühisõnastikus“ sõnastanud kaasamise mõiste järgnevalt- ühenduse liikmeskonna või sihtrühma paremini rakendamine või aktiveerimine oma eesmärkide teostamisel ja nende üle otsustamisel; avaliku võimu või äriettevõtete tegevus, mille sihiks on anda kodanikele või neid esindavatele ühendustele võimalus osaleda neid mõjutavate otsuste tegemisel.

Ümarlaud viidi läbi Tallinna Puuetega Inimeste Koja projekti “Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide suutlikkuse tõstmine osalemaks invapoliitika kujundamisel Tallinnas“ raames, mida rahastab Balti- Ameerika Partnerlusprogramm.

Ümarlaua korraldamise eesmärgiks oli tuua kokku Tallinna Linnavolikogus esindatud erakonnad ning puuetega inimeste esindusorganisatsioonid, tõstmaks nende teadlikkust kodanike otsustusprotsessidesse kaasamise läbi avanevatest võimalustest ning vahendamaks erinevate osapoolte nägemusi kaasamisel praegu esinevatest probleemidest ja nende võimalikest lahendustest.

Ümarlaual osalesid kõik neli Tallinna Linnavolikogu erakondade fraktsiooni oma esindajatega, Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmed, Tallinna sotsiaalvaldkonna abilinnapea ning mitmed Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide esindajad.

Ümarlaua käigus andsid Tallinna Linnavolikogus esindatud erakondade kui ka puuetega inimeste organisatsioonide esindajad hinnangu kodanikuühenduste kaasamisele otsustusprotsessidesse Tallinnas. Samuti diskuteeriti kui süsteemselt ja milliste tulemustega on kaasamist siiamaani tehtud, millised on probleemid nii Tallinna linnast kui ka ühendustest tulenevad ja arutleti võimalike lahenduste üle parandamaks kaasamist erinevate osapoolte vahel.

Abilinnapea Merike Martinson leidis, et puuetega inimeste esindusorganisatsioonide kaasamine otsustusprotsessidesse on vajalik: „Ainult asjalikus koostöös saame ühiselt aidata puuetega inimesi. Olen ise selle aasta jooksul, kui olen abilinnapea sotsiaalvaldkonnas, õppinud palju puuetega inimeste organisatsioonidelt ja saanud lähedalt teada alade valupunktidest ja probleemidest, mille tulemusel oleme saanud teha õigemaid otsuseid 2007. aasta eelarve koostamisel. Julgen ka öelda, et mitmed head projektid on saanud teoks linna osalemisega ühises koostöös - näiteks liikumispuudega inimestele ligipääsetavuse kaardistamine Tallinnas, samuti Põhja- Eesti Pimedate Ühinguga ühisprojekt Päevakeskuse hoone uuendamine“.

Ümarlaual ettekandega „Kaasamine- miks ja kuidas seda teha?“ esinenud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Urmo Kübar leidis, et kaasamine on mõttelaad ja nagu paljude innovaatiliste nähtustega, kipume ülehindama lühiajalist ja alahindama pikaajalist tulemust: “Kiputakse pettuma, kui asi ei anna kiirelt tulemusi ja ei arvestata sellega, et tulemused ilmnevad aastate jooksul järjepideva töö tulemusena.“

Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide nimel sõna võtnud Külli Urb lausus: „Suhtumine puuetega inimestesse on paranenud, me oleme muutunud inimestena sallivamaks ja valmis abistama oma parima äranägemise järgi, aga samas peaksime astuma sammu edasi ja andma puuetega inimestele võimaluse öelda, mida ja palju nad tegelikult vajavad, et võimalikult täisväärtuslikku elu elada. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonidel on teavet selles osas ja ekspertidena oleme valmis koostööks kohalike omavalitsuste ja riigiga.“

Kokkuvõtteks võib lausuda, et koostöö on möödapääsmatu, kuna nii puuetega inimeste organisatsioonid kui ka linnavõimu esindajad tegutsevad ühise eesmärgi nimel- puuetega inimeste elukvaliteedi parandamine.


Tauno Asuja
Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

VEEL UUDISEID

11.12.2006
Eesti puuetega inimeste pöördumine Riigikogu esimehe ja Riigikogu kõigi poliitiliste jõudude poole
08.12.2006
Ajakiri Sinuga nr.4/2006 - töö erinumber
05.12.2006
Liikumispuudega inimeste protestiaktsioonidega ühinevad ka teised puudeorganisatsioonid
28.11.2006
TPIK JÕULUKONTSERT "KIRIK TULEB KÜLLA" 13.12.06
22.11.2006
Puuetega inimesed jäävad lisarahast ilma