TPIK kutsub kodanikupäeva raames ümarlauale „Kuidas rakendada kaasamise hea tava Tallinnas?“

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub kodanikupäeva raames ümarlauale „Kuidas rakendada kaasamise hea tava Tallinnas?“

27.11.2006 kell 16-18 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Ümarlaua korraldamise eesmärkideks on tuua kokku Tallinna linnavolikogus esindatud erakonnad ning sotsiaalvaldkonnas tegutsevad kodanike esindusorganisatsioonid, tõstmaks nende teadlikkust kodanike otsustusprotsessidesse kaasamise läbi avanevatest võimalustest ning vahendamaks erinevate osapoolte nägemusi kaasamisel praegu esinevatest probleemidest ja nende võimalikest lahendustest.

Sihtgrupp: Tallinna Linnavolikogus olevate erakondade esindajad, Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmed ning Tallinna sotsiaalvaldkonna
kodanikeühenduste esindajad.

Päevakord:

Sissejuhatus, teema ja osalejate tutvustus

Kaasamine - miks ja kuidas seda teha?- Urmo Kübar, EMSL (http://www.ngo.ee/kaasamine)

Linnavolikogus esindatud erakondade seisukohtade tutvustus kaasamise hea tava rakendamisest Tallinnas.

Kolmanda sektori organisatsioonide esindajate nägemus kaasamise hea tava rakendamisest Tallinnas.

Arutelu

Kokkuvõte

Osalejatel palume registreerida ümarlauale aadressil: tauno@tallinnakoda.ee

Kontakt:
Tauno Asuja
TPIK tegevjuht
e-post: tauno@tallinnakoda.ee
tel: 52 56 560

VEEL UUDISEID

05.12.2006
TPIK artikkel „Kuidas rakendada kaasamise hea tava Tallinnas?“
28.11.2006
TPIK JÕULUKONTSERT "KIRIK TULEB KÜLLA" 13.12.06
22.11.2006
TPIK infotund „Abiks puudega inimesele ja tema perele“
22.11.2006
Puuetega inimesed jäävad lisarahast ilma