Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 28. septembril sotsiaalmeedia ja pilveteenuste koolituse.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 28. septembril sotsiaalmeedia ja pilveteenuste koolituse.

Saame eelregistreerimisega pakkuda koolitusele paar kohta ka meie võrgustiku liikmetele. Kellel on huvi koolitusel osalemise vastu, kirjutage mihkel@tallinnakoda.ee.

Täpsem info:

Sotsiaalmeedia ja pilveteenuste koolitus

28. september kell 10:00 – 16:30.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskused sotsiaalmeedia kasutamiseks oma organisatsiooni tegevuste ja eesmärgi tutvustamiseks ning uute liikmete kaasamiseks tegevusse. Samuti on koolituse eesmärgiks anda ülevaade sellest, kuidas muuta pilveteenuseid kasutades organisatsiooni tööd tõhusamaks.

Koolituse ajakava:
 
Aeg    Tegevus
09.30 - 10.00    Kogunemine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 12.45    Koolitus
12.15 - 13.15    Lõunapaus
13.15 - 14.45    Koolitus
14.45 - 15.00    Kohvipaus
15.00 - 16.30    Koolitus

Koolituskava

· Sotsiaalmeedia kui teavitusvahend (Facebooki näitel) - sotsiaalmeedia ülesehitus, eesmärgid, ohud ja rakendusvõimalused.
· Mida kujutab endast pilveteenus - selle olemus, võimalused ja ohud. 

· Ülevaade enamlevinud pilveteenustest. 

· Koostöövahendid (Google Drive, OneDrive): 

· Ülevaade Doodle keskkonna võimalustest koosolekute ja ürituste planeerimisel aja leidmiseks.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

VEEL UUDISEID

27.09.2017
Eelinfo: Kontsert prantsuse muusikaga 26. oktoobril kell 16:00
26.09.2017
Kutse infopäevale 27.09 kell 15:00 "Omastehooldajate hoolduskoormus" NB! kavas muudatus.
25.09.2017
Muusikapäev 1. oktoobril kell 13:00 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses
22.09.2017
Kutse TPIK 20 sünnipäeva kontsert-tantsuõhtule 4 oktoobril kell 17
18.09.2017
Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) korraldab 20. septembril kell 15 avaliku valimisdebati