Töövõimetoetuse ettemaks üleminekul pensionilt töövõimetoetusele

Töötukassa selgitab, kuidas toimub töövõimetoetuse ettemaks üleminekul pensionilt töövõimetoetusele.

Esitate taotlused korduvhindamise tähtajal. Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlus on väga oluline esitada korduvhindamise tähtajal, mis on 5.-20. kuupäev sellel kuul, mis eelneb töövõimetuspensioni lõppemise kuule. Näiteks, kui töövõimetuspension lõpeb 30. juunil, siis on korduvhindamise tähtaeg 5.-20. mai. Sellisel juhul jõuab töötukassa väga tõenäoliselt teha teile töövõime hindamise ja töövõimetoetuse otsuse nii, et te saate töövõimetoetuse ettemakse kätte töövõimetuspensioni lõppemisele järgneva kuu alguses. Näiteks, kui töövõimetuspension lõpeb 30. juunil, siis võite arvestada töövõimetoetuse ettemakse kättesaamisega hiljemalt 10. juulil. Teil ei teki töövõimetuspensioni lõppemise ja töövõimetoetuse raha kättesaamise vahel sissetulekus auku.

Esitate taotlused pärast korduvhindamise tähtaega. Kui esitate taotluse pärast korduvhindamise tähtaega, kuid siiski töövõimetuspensioni saamise ajal, sh viimasel päeval, on ka teil õigus töövõimetoetuse ettemaksele. Tuleb aga arvestada, et töövõime hindamine ja töövõimetoetuse määramine võib võtta kokku kuni 40 tööpäeva (30 tööpäeva töövõime hindamise ja 10 tööpäeva töövõime toetuse taotluse menetlemiseks). Teile tehakse töövõimetoetuse ettemakse, kui need otsused on tehtud. Näiteks, kui teie töövõimetuspension lõpeb 30. juunil ning te esitate taotlused alles 27. juunil, siis töövõimetoetuse otsuse tähtaeg jõuab kätte 22. augustil, mistõttu ettemakse võite saada alles pärast seda. See tähendab, et teil võib tekkida töövõimetuspensioni lõppemise ja töövõimetoetuse raha kättesaamise vahel sissetulekutes auk. Te saate sissetulekuauku vältida, kui esitate taotluse korduvhindamise tähtajal.

Töötukassa pikendab otsuse tegemise tähtaega. Kui te ei ole saanud töövõime hindamise ja töövõimetoetuse otsust töövõimetuspensioni lõppemise ajaks, sest töötukassal on vaja teie töövõime hindamise tähtaega pikendada terviseandmete puudumise tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel, tehakse teile töövõimetoetuse ettemakse kohe pärast tähtaja pikendamise otsustamist. Teil ei teki töövõimetuspensioni lõppemise ja töövõimetoetuse raha kättesaamise vahel sissetulekus auku. Kuna sel hetkel ei ole veel teada, milline on teie töövõime ja kui suur töövõimetoetus, saate ettemaksu oma senise töövõimetuspensioni suuruses. Hiljem, kui selgub, et teie töövõimetoetus on sellest suurem, tehakse juurdemakse. Kõigile neile inimestele, kelle töövõime hindamise tähtaega on juba pikendatud ning töövõime hindamise otsust ei ole 1. maiks tehtud, teeb töötukassa ettemakse hiljemalt 10. maiks.

Allikas: www.tootukassa.ee

VEEL UUDISEID

13.06.2017
13.-14.06 Tasuta Asjade Turg (puuetega laste ja perede toetuseks)
12.06.2017
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus on 22. juunil suletud
08.05.2017
KUTSE: Emadepäeva kontsert reedel 12. mai kell 12:00
13.04.2017
Spordipäev 22.aprillil kell 12 Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskuses Endla 59
12.04.2017
12. aprill kell 16:00 Lääne-Siberi ja Venemaa kultuuriõhtu