Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub teavitusüritusele!

Tallinna Puuetega Inimeste Koja Tegevuskeskuses kolmapäeval, 19. novembril kl 15 - 16.30
Oodatud on lapsevanemad, omastehooldajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, TPIK allorganisatsioonide liikmed ja teised huvilised.

1. septembril 2014 alustasid kõigis maakondades tööd sihtasutuse Innove juhitavad Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuste sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta. Ühtlasi korraldavad Rajaleidja keskused vastavate maakondade nõustamiskomisjonide tööd.
Soovime teavitusüritusel saada vastuse küsimusele, milliseid teenuseid pakutakse Rajaleidja keskustes erivajadustega ja puuetega lastele ning noortele.

kl 15 - 16.00 Rajaleidja keskuste tegevust ja osutatavaid teenuseid tutvustab Tauno Asuja - Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse juht
kl 16 - 16.30 Esitleme Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt koostatud infoteatmikku " Abiks puudega inimesele 2014" - Tom Rüütel - TPIK tegevjuht ja Külli Urb
Üritust modereerib Külli Urb - TPIKoja juhatuse liige
 
Infoteatmiku "Abiks puudega inimestele 2014" on rahastanud Tallinna Sotsiaal - ja Tervishoiuamet
Palume registreerida ennast 17.novembriks aadressil: http://goo.gl/forms/H9OS4hHTYk

VEEL UUDISEID

08.01.2015
2015. aastal muutuvad invatakso hinnakirjad
19.12.2014
Tegevuskeskuse lahtiolekuajad pühade ajal
27.11.2014
TPIK kutsub puudega inimesi ja nende lähedasi jõulukontserdile 10.12.14!
26.09.2014
17.septembril toimus TPIK tegevuskeskuses kogemusnõustamise seminar
22.09.2014
Kutse sügishõngulisele tasuta asjade turule!