Täna tähistatakse ülemaailmset laste õiguste päeva

ÜRO Lapse Õiguste Konventsioon jõustus 20. novembril 1989 aastal, selle auks tähistatakse kõikjal maailmas 20. novembrit kui laste õiguste päeva.

Päeva eesmärgiks on juhtida üldsuse tähelepanu ÜRO Lapse Õiguste konventsoonile, kui laste õigusi kajastavale rahvusvahelisele kokkuleppele ja tõstatada diskussiooni laste heaoluga kaasnevate teemade osas nii meil kui ka laiemalt maailmas. Käesoleva aasta laste õiguste päev on pühendatud puuetega laste õigustele.

Eestis elab ligi 10 000 puudega last, kes nagu kõik lapsed soovivad turvalist kodu, sõpru, tegutsemisvõimalusi ja võimetekohast haridust. Puuetega laste kaasamine ühiskonda on tasapisi Eestis paranenud, aga väga palju on veel teha, et puuetega laste põhivajadused oleksid tagatud.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Külli Urb: „Rohkem tähelepanu ja toetust tuleb suunata puudega last kasvatavale perele, et puudega laps saaks kasvada kodus ja poleks ohtu sattuda asenduskodusse. Puudega lapsed vajavad selleks meie abi ja toetust, mis võimaldavad neil ületada puudest põhjustatud takistused. Kõik algab tegelikult heatahtlikust suhtumisest ja soovist lapsi rohkem tähele panna.“

ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni artikkel 23 sätestab, et konventsiooniga ühinenud riigid tunnistavad, et vaimse või füüsilise puudega laps peab elama täisväärtuslikku ja rahuldavat elu tingimustes, mis tagavad eneseväärikuse, soodustavad enesekindluse kujunemist ja võimaldavad lapsel ühiskonnas aktiivselt osaleda.

VEEL UUDISEID

06.01.2014
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses pakutavad huvi-ja sporditegevused 2014 talv/kevad
17.12.2013
Tegevuskeskuse lahtiolekuajad pühade ajal
29.11.2013
Kutse puuetega inimeste jõulukontserdile 19. detsembril
12.11.2013
Ilmus puuetega inimeste ajakirja Kojaline üheksas number
06.11.2013
Kutse puuetega laste vanemate kogemusnõustamise teenuse arendusseminarile 27. novembril