Tallinna Perekeskus hakkab pakkuma uut teenust

Raepress
16. oktoober 2013

Tallinna Perekeskus on kuu lõpul käivitamas uut teenust, millega toetatakse peresid, kus kasvab autistlik laps.

Esialgsete kalkulatsioonide kohaselt on tugiisikuteenust raske ja sügava puudega eelkooliealistele lastele võimalik sel aastal pakkuda kuni üheksale Tallinna linnas registris olevale lapsele, mahuga 40 tundi kuus. Kas teenust kasutatakse igapäevaselt või üksikute pikkade päevade kaupa, on juba kokkulepe lapsevanema ja tugiisiku vahel.

Lapsevanematel tuleb võtta ühendust enda elukoha järgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, kust nad suunatakse Tallinna Perekeskusesse raske ja sügava puudega eelkooliealiste laste tugiisikuteenusele. Teenusele saamiseks vajalikud dokumendid on sotsiaalkindlusameti otsus hooldatava või lapse puude raskusastme tuvastamise kohta ja lapse isiklik rehabilitatsiooniplaan. Lisaküsimuste puhul pöörduda e-posti aadressil: info@pk.ee.

„Nüüdseks oleme leidnud inimesed, kes on huvitatud autistlikule lapsele tugiisikuks hakkamisest. Nad on läbinud nii praktikat kui teooriat sisaldava baaskoolituse, mille läbiviijateks olid eripedagoogid ja õpetajad Tallinna Tondi Põhikoolist ja Tallinna Männikäbi Lasteaiast, psühholoogid, psühhiaatrid, juba tegevad tugiisikud. Lähiajal algab konkreetsetele lastele just neile sobivate tugiisikute valimine ning perede ja tugiisikute kokku viimine,“ rääkis Kannike Suurhans. “ Kuu lõpul on kavas alustada uue teenuse rakendamisega.“

VEEL UUDISEID

06.11.2013
Kutse puuetega laste vanemate kogemusnõustamise teenuse arendusseminarile 27. novembril
04.11.2013
Õhtud abi- ja teraapiakoertega esmaspäeviti kell 18
17.10.2013
Kreekat tutvustav kultuuriõhtu 23. oktoobril
09.10.2013
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses alustab 2 uut tegevust
09.10.2013
TPIK 08.10.2013 puuetega inimeste valimisdebati helisalvestus