Tallinn aitab puuetega laste suve sisustada

Raepress
4. juuni 2013

Tallinna linn toetab koolivaheajal puuetega laste päevahoidu linnas, kuid korraldab ka suvelaagreid looduslikes tingimustes. Hõlmatud on nii kuulmis-, nägemis-, liikumis-, vaimu- ja liitpuudega kui diabeeti põdevad lapsed.

Nirk MTÜ pakub raske- ja sügava puudega lastele päeva- ja ööpäevahoiuteenust 10.06.-14.06 ja 17.06.-21.06 aadressil Ehitajate tee 82/päevahoid ning 22.07.-26.07 aadressil Varemurru/ööpäevahoid. Osaleb kuni 30 last. Kavas on läbi viia õppe- ja loovtegevusi, erinevaid mänge; väljaspool Tallinna matkatakse, sporditakse ja ujutakse.

Raske ja/või sügava liikumis-, nägemise-, kuulmise, vaimu või liitpuudega lastele osutab päevahoiuteenust 10.06 - 14.06 ja 12.08 - 16.08 MTÜ Meie Lapsed. Toimumiskohad vastavalt Tuisu tn 20 ja Tondi 40. Teenusesaajaid kuni 170 last. Toimub muusika- ja kunstiteraapia jpm.

MTÜ Inimeselt Inimesele korraldab 12.08 - 16.08 Laulasmaal loovteraapilise ööpäevahoiu kaheksale liitpuudega lapsele. Viiakse läbi loovteraapiat, sh kunst, muusika ja näitlemine.

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing pakub raske ja sügava puudega 1. tüübi diabeeti põdevatele 7-18 aastasele lastele 8.07-13.07 Olustveres ööpäevahoidu, osalejaid kuni 16. Tegeldakse ka lastele nende haigusega seotud eneseteenindamise oskuste õpetamisega.

Pirita Vaba Aja Keskuses saavad 17.06-21.06 ja 12.08-16.08 päevahoiuteenust 20 raske ja sügava puudega last. Korraldatakse õppekäike ja väljasõite, käelisi tegevusi, teraapiad ja toimetulekuõpet.

MTÜ Charity Pirital korraldab 30.06-12.07 ilma grupijuhita ja 28.07-09.08 koos grupijuhiga reisi raske ja sügava puudega lastele delfiiniteraapiat pakkuvasse tervisekeskusesse Odessas. Osalejaid 8 last. Tegeldakse laste vaimse- ja füüsilise arengu toetamisega, sotsiaalsete oskuste arendamise ja immuunsüsteemi tugevdamisega.; samuti pakub MTÜ ööpäevahoiuteenust 12-le raske ja sügava puudega lastele ja noortele Laulasmaal 10.06-14.06, kus toimuvad teraapilised- ja sportlikud tegevused, kultuuriline meelelahutus ja väljasõidud loodusesse.

Eesti Pimekurtide Tugiliit pakub Tallinna Heleni koolis 17.06.-21.06 päevahoiuteenust kaheksale nägemis- ja liitpuudega lapsele. Külastatakse erinevaid asutusi ja tegeldakse käeliste tegevustega.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit pakub ööpäevahoiuteenust 15-le raske ja sügava liikumispuudega lapsele 23.06.-26.06 Tõrvaaugu puhkebaasis. Õpetatakse võitluskunste, liigutakse looduses ja toimuvad käelised tegevused.

Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit pakub 16.07.-23.07 ööpäevahoiuteenust kuni 15-le kuulmispuuetega lapsele Rummusaare Puhkemajas Järvamaal. Õpetatakse eesti keelt ja eesti viipekeelt, toimuvad sportlikud tegevused, mängud, ujumine, meisterdamine, väljasõit ja matk, filmiõhtud.

MTÜ Jumalalaegas pakub 22.07.-26.07 ööpäevahoiuteenust kuni kaheksale raske ja sügava nägemispuudega lapsele Kuivoja puhkekeskuses Lääne-Virumaal. Õpetatakse savitehnikat ja skulptuuri valmistamist, toimuvad väljasõidud, kultuurilised- ja sportlikud tegevused.

Lastekaitse Liit korraldab raske ja sügava puudega diabeetikutele, vaegkuuljatele, allergikutele ja astmaatikutele koos tavalastega ööpäevahoiuteenuse 9.07-16.07 ja 12.08-19.08 Remniku õppe- ja puhkekeskuses Ida-Virumaal. Osalejaid kuni 20. Korraldajate eesmärgiks on erivajadustega noorte kaasamine ühistegevustesse ning nende tegevuste sobitamist ja jõukohastamist kõigile osalejatele. Kokku saavad päeva- ja ööpäevahoiuteenust kuni 337 Tallinna last kogumaksumusega 77 380 eurot.

Tallinna linn toetab laste päeva- ja ööpäevahoiuteenusele minekuks vajalikku transporditeenust. Kõik sügava ja raske puudega lapse sõidud, mis seotud teenusele minekuga on raske- ja sügava puudega lastele tasuta. Sellel aastal ei rakendada Tallinna piires toimuvate sõitude puhul enam omaosalust, mis eelmisel aastal oli 1,28 eurot. Lapsevanemal tuleb oma elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale esitada vaid vastavasisuline taotlus. Omaosalus 1.50 säilis väljapoole Tallinna teenusele sõidu puhul.

VEEL UUDISEID

11.09.2013
TPIK kutsub 8. oktoobril huvilisi osalema avalikul valimisdebatil
29.08.2013
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses pakutavad huvi-ja sporditegevused 2013 sügis/talv
11.07.2013
TPIK kollektiivpuhkus 15. juuli- 11. august
03.06.2013
Tallinn annab puuetega inimestele taas tasuta ruumid
31.05.2013
TPIK tutvustas infoteatmikku "Abiks puudega inimesele 2013"