Tallinna Puuetega Inimeste Koja teabepäev 31. oktoobril

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puudega inimesi, puudega laste vanemaid, hooldajaid ja puuetega inimeste spetsialiste

31. oktoobril kell 14 algavale teabepäevale

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59

Teabepäeva kava:

14.00-14.45
Uuringuraporti "World Report on Disability 2011 (Maailma puudealane raport 2011)" tutvustus
Marge Reinap,
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Tallinna esinduse juhataja

14.45-15.30
Ülevaade töövõimetuskindlustussüsteemi planeeritavatest muudatustest
Tiina Ojakallas,
Sotsiaalmimisteeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna koosseisuväline koordinaator

15.30-16.00
Kohvipaus

16.00-16.45
Ülevaade rehabilitatsioonisüsteemi planeeritavatest muudatustest
Marina Runno,
Sotsiaalmimisteeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist

16.45-17.00
Projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele" puuetega laste vanematele suunatud tegevuste tutvustus
Külli Urb,
Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

17.00
Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Tõlge vene keelde.

Eelregistreerumine teabepäevale kuni 30. oktoobrini tel: 656 4048 või e- mailil: kylli@tallinnakoda.ee

Teabepäev toimub projekti "Tööotsija tööriistakast-abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida toetatab Euroopa
Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

13.11.2012
Tegevuskeskuses asuv arvutiklass avatud kolmapäeviti
13.11.2012
Portugali tutvustav kultuuriõhtu 21. novembril
12.11.2012
Tasuta õigusnõustamine Tegevuskeskuses 28.11 ja 12.12
16.10.2012
TPIK 15. aastapäeva konverentsi „Kodanikuühiskond kui väärtuste looja ja kujundaja“ ettekanded ja fotogalerii
11.10.2012
Tasuta õigusnõustamine Tegevuskeskuses 24. oktoobril