Tallinna Puuetega Inimeste Koja konverents keskendub väärtustele

Kolmapäeval, 10. oktoobril toimub Tallinnas Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatav 15. aastapäeva konverents „Kodanikuühiskond kui väärtuste looja ja kujundaja“.

Konverentsi keskseteks teemadeks on väärtused tänapäeva Eesti ühiskonnas, kodanikuliikumise areng viimase 20 aasta jooksul, riigi ja Tallinna koostöö kodanikuühendustega, katus- ja eestkosteorganisatsioonide roll väärtuste kujundajatena, puuetega inimeste ühendused hoiakute kujundajatena ning heidetakse pilk kodanikuühiskonna tulevikku.

Konverentsil esinevad ettekannetega teiste seas ajaloolane David Vseviov, AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarja Mändmaa ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi direktor Annika Uudelepp.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur: „Mul on hea meel, et ühiskonnas on kujunemas aina positiivsemad hoiakud ja suhtumine puudega inimestesse ning üha enam arvestatakse puudega inimeste õigustega. Eesti puuetega inimeste ühendused on panustanud suurel määral laiema üldsuse teavitamissse ja inimeste harimisse. Suhtumise parandamist toetavad ka mitmed olulised sammud nagu näiteks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine ja Vabariigi Valitsuse ning puuetega inimese esindusorganisatsioonide koostööpõhimõtete memorandum. Samas mööname, et on veel palju teha, kuid samm-sammult liigume edasi ning aina enam õpime puudega inimeste õiguste ja vajadustega rohkem arvestama. See omakorda annab neile inimestele enesekindlust, parandab nende sotsiaalset kaasatust ja soodustab võimalikult iseseisvat toimetulekut, mis ongi selle juures kõige olulisem."

Konverents toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59, Tallinn).

Konverentsi kava on leitav http://www.tallinnakoda.ee/1,188

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on üle 24 000 puudega inimese, kellest üle 4600 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

Lisainfo:
Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
tel: 52 56 560
e- post: tauno@tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

25.10.2012
Tallinna Puuetega Inimeste Koja teabepäev 31. oktoobril
16.10.2012
TPIK 15. aastapäeva konverentsi „Kodanikuühiskond kui väärtuste looja ja kujundaja“ ettekanded ja fotogalerii
11.10.2012
Tasuta õigusnõustamine Tegevuskeskuses 24. oktoobril
27.09.2012
Tule ja praktiseeri oma inglise või hispaania keele oskust!
17.09.2012
Homme alustab Tegevuskeskuses hispaania keele vestlusring