Teabepäev puuetega laste vanematele 13. juunil

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puudega laste vanemaid, hooldajaid ja puuetega inimeste spetsialiste

13. juunil kell 14 algavale teabepäevale

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59

Teabepäeva kava:

14.00 ""Laste ja perede arengukava 2012-2020 ja rakendusplaani 2012-2015 tutvustus"
Anniki Tikerpuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja

15.00 Ülevaade Tallinna Tugikeskus Juks tegevustest ja võimalustest
Tallinna Tugikeskus Juks esindajad

15.30 Kohvipaus

16.00 Infoteatmiku "Abiks puudega lapse perele 2012" tutvustus.
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

16.20 Projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele" puuetega laste vanematele suunatud tegevuste tulemuste tutvustus.
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

16.45 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Tõlge vene keelde.

Eelregistreerumine teabepäevale kuni 11. juuni tel: 656 4048 või e- mailil: kylli@tallinnakoda.ee

Teabepäev toimub projekti "Tööotsija tööriistakast-abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida toetatab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID