Kutse kogemusnõustamise seminarile 7. juunil

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub tegusaid puuetega laste vanemaid ning puuetega laste ja perede spetsialiste

7. juunil kell 14

osalema kogemusnõustamise seminaril

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on ette valmistamas kogemusnõustamise teenuse käivitamist Tallinnas ja lähivaldades elavatele puuetega laste vanematele. Seminari eesmärgiks on anda ülevaade kogemusnõustamise teenuse käivitamise küsimustiku tulemustest ja saada tagasisidet teenuse äriplaani mustandi lõppvariandi koostamiseks.

Seminari päevakava:

14.00 Puuetega laste vanematele kogemusnõustamise teenuse käivitamise küsimustiku tagasiside
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige

14.40 Kogemusnõustamise teenuse äriplaani mustandi tutvustamine
Tauno Asuja, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

16.00 Teenuse äriplaani mustandi tagasiside ja arutelu
Modereerib Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige

16.30 Arutelu kokkuvõtted ja seminari lõpetamine

Seminar toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
Seminaril pakume toitlustust.
Seminarile registreerimine kuni 04.06.12 e-posti aadressil: tauno@tallinnakoda.ee

Kokkuvõte projektist: http://www.tallinnakoda.ee/index.php?3,1393,16,1

Lisainfo:
Tauno Asuja,
tel: 655 41 61, 52 56 560
e-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Seminar toimub projekti „Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele“ raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

VEEL UUDISEID

13.06.2012
Ilmus infoteatmik Abiks puudega lapse perele 2012
22.05.2012
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 30. mail
21.05.2012
Kutse Tallinna Muusikakooli õpilaste kontserdile 23.mail
17.05.2012
Tallinna Puuetega Inimeste Koja teavituspäev 6. juunil
17.05.2012
Teabepäev puuetega laste vanematele 13. juunil