Teabepäev puuetega laste vanematele 13. juunil

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puudega laste vanemaid, hooldajaid ja puuetega inimeste spetsialiste

13. juunil kell 14 algavale teabepäevale

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59

Teabepäeva kava:

13.00 ""Laste ja perede arengukava 2012-2020 ja rakendusplaani 2012-2015 tutvustus"
Anniki Tikerpuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja

14.00 Ülevaade Tallinna Tugikeskus Juks tegevustest ja võimalustest
Irina Kalda, Stina Siem, Maivi Pajula ja Häli Metstak, Tallinna Tugikeskus Juks esindajad

14.30 Kohvipaus

15.00 Puuetega laste vanematele suunatud infoteatmiku tutvustus.
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

15.20 Projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele" puuetega laste vanematele suunatud tegevuste tulemuste tutvustus"
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

15.45 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Tõlge vene keelde.

Eelregistreerumine teabepäevale kuni 11. juuni tel: 656 4048 või e- mailil: kylli@tallinnakoda.ee

Teabepäev toimub projekti "Tööotsija tööriistakast-abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida toetatab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

22.05.2012
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 30. mail
21.05.2012
Kutse Tallinna Muusikakooli õpilaste kontserdile 23.mail
17.05.2012
Kutse kogemusnõustamise seminarile 7. juunil
17.05.2012
Tallinna Puuetega Inimeste Koja teavituspäev 6. juunil
03.05.2012
Kutse ümarlauale 9. mail