Tallinna Puuetega Inimeste Koja teavituspäev 6. juunil

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub teavituspäevale

kolmapäeval, 6. juunil 2012 kell 14

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Sihtrühm: puudega inimesed, hooldajad, puuetega laste vanemad ning puuetega inimeste spetsialistid

Teavituspäeval käsitletavad teemad:

14.00 "Tallinna linna sotsiaalse tööhõive praktikast"
Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusameti juhtivspetsialist

14.30 "TPIK projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames sügisel algavate tööealistele puuetega inimestele suunatud aktiviseerimiskursuste tutvustus"
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

15.15 Projekti aktiviseerimiskursustel osalenute kogemuste jagamine

15.30 Kohvipaus

16.00 "Infoteatmiku "Abiks puudega inimesele 2012" tutvustus"
Tiia Tiik, Tallinna Puuetega Inimeste Koja sotsiaaltöötaja

Eelregistreerumine teabepäevale kuni 4. juuni tel: 656 4048 või e- mailil: kylli@tallinnakoda.ee

Tõlge vene keelde.

Teabepäev toimub projekti "Tööotsija tööriistakast-abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida toetatab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID

21.05.2012
Kutse Tallinna Muusikakooli õpilaste kontserdile 23.mail
17.05.2012
Kutse kogemusnõustamise seminarile 7. juunil
17.05.2012
Teabepäev puuetega laste vanematele 13. juunil
03.05.2012
Kutse ümarlauale 9. mail
03.05.2012
Ilmus infoteatmik Abiks puudega inimesele 2012