Ilmus infoteatmik Abiks puudega inimesele 2012

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis infoteatmik "Abiks puudega inimesele 2012", mis on suunatud eeskätt puuetega inimestele ja nende lähedastele.

Teatmikusse on koondatud ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt pakutavatest puuetega inimestele suunatud teenustest ja toetustest. Lisaks leiab teavet Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja tema 22 liikmesorganisatsiooni kohta, mis aitab saavutada kontakti inimestel, kes soovivad liituda puuetega inimeste ühingutega.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Tauno Asuja: "Infomaterjal annab kompaktse ülevaate erinevatest teenustest ja toetustest, mida puudega inimestel on võimalik taotleda. Eeskätt püüame teatmiku abil suurendada nende puudega inimeste teadlikkust, kes ei oma ligipääsu internetis leiduvale infole ja seetõttu ei pruugi oma õigustest ja võimalustest piisavalt teadlik olla, kuna infot uute teenuste ja toetuste kohta tuleb pidevalt juurde."

Eestikeelse trükise tiraazh on 1000 eksemplari ning venekeelsel 700.

Infoteatmikke jagatakse Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7).

Elektroonilisel kujul on materjal kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Koja veebilehel:
TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2012, eestikeelne (.pdf)
TPIK infoteatmik "Abiks puudega inimesele", 2012, venekeelne (.pdf)

Infomaterjali väljaandmist rahastas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku ligi 24 000 puudega inimese, kellest 4700 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

VEEL UUDISEID

17.05.2012
Kutse kogemusnõustamise seminarile 7. juunil
17.05.2012
Teabepäev puuetega laste vanematele 13. juunil
17.05.2012
Tallinna Puuetega Inimeste Koja teavituspäev 6. juunil
03.05.2012
Kutse ümarlauale 9. mail
02.05.2012
Saksamaad tutvustav kultuuriõhtu 16.mail