Ilmus puuetega inimeste infolehe Kojaline seitsmes number

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal ilmus puuetega inimeste valdkonda kajastava infolehe „Kojaline“ seitsmes number.

Kaks korda aastas ilmuva tasuta infolehe eesmärk on parandada puuetega inimestele, nende lähedastele ja valdkonna spetsialistidele suunatud informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne.

Invamess 2012 erinumbris on portreteeritud Koja uusima liikmesühingu Põhja- Eesti Autismi Liidu tegemisi. Tiina Kangro jagab arvamusrubriigis lugejatega mõtteid seoses puuetega laste vanemate hetkeolukorrast Eestis. Lisaks leiab Kojalise värskest numbrist ülevaate Tallinna sotsiaalhoolekande arengukavast 2012- 2027, Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni tegevusest, pereelu muutustest seoses puudega lapse sünniga, puudega lapse kasvatamisega seotud rõõmudest ja muredest läbi isa vaatevinkli ning Hilariuse kooli tegemistest.

Infoleht on kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7). Elektroonilisel kujul on infoleht allalaetav siit: http://www.tallinnakoda.ee/site/data/tpik_infoleht_kojaline_nr7_2012.pdf

36 leheküljelise infolehe tiraazh on 1000 eksemplari. Infolehe väljaandmist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

VEEL UUDISEID

30.04.2012
Tule osale 4. mail kontsertõhtul „Meeled rõõmsaks!"
26.04.2012
Puuetega inimeste tervise- ja spordipäev 29. aprillil
23.04.2012
Invamess 2012 fotod
04.04.2012
Tallinnas on tulekul Invamess 2012
03.04.2012
TPIK uus juhatuse koosseis 2012- 2016