Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab Riigikogu ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ratifitseerimise eest, juhtides tähelepanu järgnevate sammude vajalikkusele

22.03.2012
PRESSITEADE

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab Riigikogu ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ratifitseerimise eest, oodates nüüdsest dokumendi igakülgset ellurakendamist kõigil tasanditel. Konventsioon loob ulatuslikuma kaitse puudega inimestele erinevates eluvaldkondades. Samas juhitakse tähelepanu ellurakendamise ning tõhusa järelevalve vajadusele.

“Puudega inimesed ja nende esindusorganisatsioonid Eestis on pikalt oodanud Konventsiooni ratifitseerimist ja oleme väga rahul, et see viimaks teostus. Konventsioon koondab puudega inimeste kaitset ning õigusi pakkuvad sätted nii-öelda ühe katuse alla. Konventsiooni ratifitseerimine on pika tee algus, mitte lõpp-punkt, sest töö põhimõtete rakendamisel alles algab,“ sõnas EPI Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. „Nüüd tuleb asuda välja töötama riiklikku tegevuskava Konventsiooni rakendamiseks ja järelevalve süsteemi loomiseks, et puudega inimeste õiguste kaitse ei jääks vaid dokumendi tasandile“ lisas ta.

ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon, kui inimõiguste alase laiapõhjaline rahvusvaheline leping, mille eesmärk on edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõigi puudega inimeste poolt ning edendada lugupidamist nende loomupärase väärikuse suhtes, kiideti heaks 2006. aasta 13. detsembril ja millele Eesti Vabariik president kirjutas alla juba 2007. aasta 25. septembril. Riigikogu ratifitseeris Konventsiooni 21. märtsil 2012.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid puuetega inimeste organisatsioone üle Eesti ja mille liikmesorganisatsioonide hulka kuuluvad 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 31 puudespetsiifilist liitu.

Lisainfo:
Monika Haukanõmm
Juhatuse esimees
Eesti Puuetega Inimeste Koda
epikoda@gmail.com
6616629 või 5242406
www.epikoda.ee

VEEL UUDISEID

03.04.2012
Albaaniat tutvustav kultuuriõhtu 11.aprillil
03.04.2012
TPIK uus juhatuse koosseis 2012- 2016
27.03.2012
TPIK kutse politsei infotunnile 4. aprillil
22.03.2012
Pevkur: puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine on Eesti jaoks suur samm
15.03.2012
Kutse kogemusnõustamise seminarile 22. märtsil