Pevkur: puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine on Eesti jaoks suur samm

Sotsiaalministeeriumi pressiteade
kolmapäev, 21. märts 2012

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul aitab täna Riigikogus ratifitseeritud puuetega inimeste õiguste konventsioon täpsustada ja koondada kõik puudega inimeste õigustega seonduva, mis on sätestatud mitmetes rahvusvahelistes konventsioonides ja dokumentides.
"Konventsiooni ratifitseerimisega võtame ühtlasi ka eesmärgi puudega inimeste olukorda järjepidevalt parandada," ütles minister Pevkur. "Edasine suund ongi tugevdada puudega inimeste õiguste kaitset ja parandada nende iseseisvat toimetulekut. Selleks töötame välja riikliku puudega inimeste õiguste kaitse strateegia ja selle iga-aastased tegevuskavad."

Konventsiooni rakendamise korraldamise eest vastutab Sotsiaalministeerium, kuid rakendamisega on seotud kõik ministeeriumid oma vastutusala pädevuses.
Konventsiooni on ÜRO 193 liikmesriigist ratifitseerinud 110, sealhulgas 19 Euroopa Liidu liikmesriiki. Fakultatiivprotokolliga on ühinenud (või selle ratifitseerinud) 63 riiki, sh 16 Euroopa Liidu liikmesriiki. Fakultatiivprotokolliga ühinemise eesmärk on anda puudega inimestele võimalus pöörduda puuetega inimeste õiguste komitee poole, kui neile tundub, et riik rikub nende konventsioonis sätestatud õigusi.

VEEL UUDISEID

03.04.2012
TPIK uus juhatuse koosseis 2012- 2016
27.03.2012
TPIK kutse politsei infotunnile 4. aprillil
23.03.2012
Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab Riigikogu ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ratifitseerimise eest, juhtides tähelepanu järgnevate sammude vajalikkusele
15.03.2012
Kutse kogemusnõustamise seminarile 22. märtsil
15.03.2012
Kutse töövõimetussüsteemi alasele ümarlauale 21. märtsil