Uus puude ja püsiva töövõimetuse menetlus lihtsustab raviarstide tööd

Sotsiaalministeeriumi pressiteade
neljapäev, 08. märts 2012

Riigikogu võttis täna vastu puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatused, mille kohaselt käivitub perearstide töö lihtsustamiseks 1.juunist elektrooniline terviseandmete edastamise süsteem puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse määramiseks.

„Puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse tuvastamiseks edastavad pere- ja eriarstid praegu isikute terviseandmed terviseseisundi kirjelduse vormil Sotsiaalkindlustusametile. Eesti Perearstide Seltsi ja Sotsiaalministeeriumi koostöökokkuleppe kohaselt päritakse edaspidi ekspertiisiks vajalikud isikute terviseandmed tervise infosüsteemist. Kui andmed on infosüsteemis piisavad, saab otsused nende põhjal vormistatud. Kui andmed ei ole piisavad, palutakse perearstilt puuduolev info,“ selgitas sotsiaalminister Hanno Pevkur. „Loodan, et muudatused lihtsustavad ühelt poolt perearstide tööd ja teiselt poolt paranevad märkimisväärselt andmed tervise infosüsteemis, mida patsiendid siis soovi korral ka ise näha saavad,“ lisas Pevkur.

Sotsiaalkindlustusameti ekspertarstidele ja ekspertiisiga tegelevatele ametnikele luuakse tervise infosüsteemi juurdepääs puude raskusastet ja/või püsiva töövõimetuse tuvastamist soovivate isikute terviseandmetele.

Muudatused vähendavad tervise infosüsteemiga liidestunud ning sinna isikute terviseandmeid edastavate pere- ja eriarstide töökoormust. Nii saab arst hoida kokku aega, mis muidu kuluks puude raskusastme, lisakulude ning püsiva töövõimetuse tuvastamise ekspertiisi aluseks olevate terviseseisundi kirjelduse vormide täitmiseks ja esitamiseks. Terviseandmete elektrooniline menetlus ei muuda puude raskusastme ega püsiva töövõimetuse taotlemise ja tuvastamise protsessi inimese jaoks.

Muudatuste tulemusena luuakse tervise infosüsteemis elektrooniline terviseseisundi kirjeldus. Muudatuste rakendumise eeldus on see, et raviarsti poolt tervise infosüsteemi saadetud terviseandmed on kirjeldatud piisava põhjalikkusega, mille alusel on Sotsiaalkindlustusametil võimalik teha puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse tuvastamise otsus. Sotsiaalkindlustusametile jääb õigus isiku tervise kohta käivaid andmeid raviarstilt vajadusel juurde küsida juhul, kui tervise infosüsteemis olevad andmed on ekspertiisiks ebapiisavad. Paralleelselt säilitatakse võimalus edastada isiku tervislikku seisundit kirjeldavad andmed terviseseisundi kirjelduse vormil.

Seadusemuudatused valmistas ette Sotsiaalministeerium koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti E-tervise Sihtasutuse ja Eesti Perearstide Seltsiga.

Tiina Ansip
Sotsiaalministeerium
Meediasuhete nõunik
tiina.ansip|ä|sm.ee
6269304, 53030446

VEEL UUDISEID

15.03.2012
Kutse kogemusnõustamise seminarile 22. märtsil
09.03.2012
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 20. märtsil
09.03.2012
Valminud on Tallinna sotsiaalhoolekande uus arengukava
07.03.2012
Tule kasutatud asjade turule 30. märtsil!
07.03.2012
Kontsertetendus 13. märtsil Tegevuskeskuses