Tallinna Puuetega Inimeste Koja teabepäev 11. jaanuaril

Teabepäev puuetega inimestele, puuetega laste vanematele, hooldajatele, spetsialistidele

kolmapäeval, 11. jaanuaril kell 14

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Teabepäeva kava:

"Mida tähendab võrdne kohtlemine?"
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper

Projekti "Tööotsija tööriistakast- abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" tegevuste tutvustus
TPIK projektijuht Külli Urb

Puuetega lastele suunatud teenused Tallinnas
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist Reet Rääk.

Tõlge vene keelde.

Lisainfo ja teavitamisüritusele registreerumine kuni 9. jaanuarini tel. 55 672 585, 656 4048 või e- mailil kylli@tallinnakoda.ee

Teabepäev toimub projekti "Tööotsija tööriistakast -abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID