Ilmus puuetega inimeste infolehe kuues number

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal ilmus puuetega inimeste valdkonda kajastava infolehe „Kojaline“ kuues number.

Kaks korda aastas ilmuva tasuta infolehe eesmärk on parandada puuetega inimestele, nende lähedastele ja valdkonna spetsialistidele suunatud informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne.

Igas infolehes tutvustatakse ühte Tallinna Puuetega Inimeste Kojaga seotud persooni ja liikmesorganisatsiooni, nii on järjekordses infolehes portreteeritud Koja juhatuse liikme Rita Gorushkina ning Tallinna Sclerosis Multiplexi Ühingu tegemisi.

Koja juhatuse esinaine Tiiu Hermat kirjutab oma artiklis viipekeele hetkeseisust Tallinna linnas. Tiina Kangro jagab arvamusrubriigis lugejatega mõtteid seoses omastehooldajate hetkeolukorrast Eestis. Lisaks leiab Kojalise värskest numbrist ülevaate puuetega inimeste õiguste konventsiooni vajalikkusest, puudega laste vanemate toimetulekustrateegiatest, nägemispuudega lastevanemate katsumustest, hingehoiust jne.

Infoleht on kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7). Elektroonilisel kujul on infoleht allalaetav Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel: www.tallinnakoda.ee

36 leheküljelise infolehe tiraazh on 1000 eksemplari. Infolehe väljaandmist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on üle 22 000 puudega inimese, kellest ligi 4700 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

VEEL UUDISEID

28.12.2011
TPIK arengukava aastateks 2012-2016
28.12.2011
Tallinn lihtsustab pensionilisa taotlemist
22.12.2011
Tegevuskeskuse lahtiolekuajad pühade ajal
12.12.2011
Kutse näituse "Sügis linnas" avamisele 13. detsembril
08.12.2011
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 15. detsembril