Uus hooaeg Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses

Uut hooaega alustanud Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses saavad puudega inimesed õppida muu hulgas arvuti kasutamist, line-tantsu või bailatinot või hoopis tegeleda kunstitegevustega.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus (Endla 59) on võimalik algaval hooajal osaleda uutes grupitegevustes: muusika- ja liikumisteraapia ning karate.

Muusikateraapias võimaldatakse osalejatel taasavastada oma mänguline, loominguline külg ning keskendutakse selles avanevatele potentsiaalidele. Liikumisteraapia eesmärgiks on osalejate emotsionaalse, kognitiivse, füüsilise ja sotsiaalse integratsiooni tõhustamine liikumise ja tantsu poolt pakutavate võimaluste kaudu. Karatetreeningusse on oodatud need huvilised, kes soovivad arendada erinevaid kehalisi omadusi- kiirust, osavust, täpsust, tasakaalu, jõudu, enesevalitsemist ja -ületamist.

Varasemast tuntud grupitegevustest on puuetega inimestel võimalik esmaspäeva õhtuti osaleda line- tantsu tundides, eraldi ka ratastooli kasutajatele. Line- tantsu puhul on tegemist on erinevate raskusastmetega universaalse tantsustiiliga, kus vanus ei mängi mingit rolli ja kõik saavad tantsida ilma partnerita. Neljapäeviti on võimalik tegeleda bailatino ja seltskonnatantsuga.

Uuel hooajal jätkub kord nädalas puuetega inimeste loomingulise avardumise kursus, kus vabatahtlike kunstieriala tudengite käe all on võimalus avastada erinevaid kunstitehnikaid.

Keelehuvilistel on võimalus harjutada inglise keele oskust vestlusgrupis, mida juhendab Poolast pärit välisvabatahtlik.

Jätkuvalt on väga populaarsed eesti ja vene keeles toimuvad arvutikursused nii algajatele kui edasijõudnutele. Lisaks kursustele on võimalik kasutada arvutiklassi igal tööpäeval kella 10-18.

Puuetega laste vanematele ja venekeelsetel puuetega inimestel on võimalik osaleda eneseabigruppides, mille eesmärgiks on pakkuda osalejatele infot ja tuge lahendamaks igapäevamuresid.

Täpsemat infot Tegevuskeskuses pakutavatest võimalustest leiab siit: http://www.tallinnakoda.ee/1,48

Veel saavad soovijad keskuses mängida piljardit, koroonat, lauatennist, lugeda ajalehti, jm. Samas saab informatsiooni puuetega inimestele suunatud teenuste ja toetuste ning ühingute tegevuse kohta.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus on avatud kõikidele puuetega inimestele, hoolimata vanusest, soost või puude astmest.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID