Tule osale kodanikuhariduse koolitusprogrammis!

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub aktiivseid ja tegusaid puuetega inimesi ja puuetega laste vanemaid osalema sel sügisel toimuval kodanikuhariduse koolitusprogrammis.

Koolitusprogrammi eesmärk on suurendada sihtgrupi teadlikkust järgmistes valdkondades:

  • riigi ja kohaliku omavalitsuse struktuur, toimimismehhanismid ja otsustusprotsessid,
  • kolmanda sektori üldtutvustus, põhimõtted ning valdkonda toetavad alus- ja raamdokumendid,
  • puuetega inimeste valdkonda toetavad alus- ja raamdokumendid,
  • puuetega inimeste ühenduste võrgustik Eestis- Puuetega Inimeste Kojad ja Liidud ning ühingud,
  • vabatahtlik töö ja osalemisvõimalused ühingute tegevustes,
  • ülevaade võrdse toe nõustamisest.


Koolituste mahuks on 24 akadeemilist tundi. Ühe koolituspäeva pikkuseks on 4 akadeemilist tundi, kokku saadakse 6 korral. Esimene koolituspäev toimub 8. septembril 2011 kell 13-17.

Koolituspäeval osalejatele pakume toitlustust ning liikumispuudega inimestele invatransporti koolitustele.

Palume kõigil huvilistel koolitustele kandideerimiseks ära täita ankeet, mille leiate siit:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFIzY2JsSmN1WHhKZzZucWJJUUhPQXc6MQ

Koolitustel osalemine on TASUTA, kuid kohtade arv on piiratud.
Täidetud ankeeti ootame tagasi hiljemalt 26. augustiks 2011.
Valik tehakse saadetud ankeetide alusel hiljemalt 30. augustiks 2011.

Koolitusprogramm toimub projekti „Tallinna puuetega inimeste ja puuetega laste vanemate kodanikuoskuste arendamine“ raames, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:
Tauno Asuja
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
Tel: 655 41 61, 52 56 560

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID